Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Inicjatywy lokalne, pismo z UM otrzymane 10.01.2011

Dokumenty

Inicjatywy lokalne - oświetlenie w ulicach Konwaliowej i Forsycjowej
(pismo z Urzędu Miasta Wrocławia otrzymane 10.01.2011)

Właściciele działek przylegających którymkolwiek z boków do ulic Konwaliowej i Forsycjowej biorą udział w inicjatywie lokalnej polegającej na budowie oświetlenia na tychże ulicach. Pozostał z ich strony ostatni etap polegający na dopłacie 13.000 zł (wcześniej wpłacono 10.000 zł). Całość kwoty partycypacji mieszkańców w tym przedsięwzięciu wynosi zatem 23.000 zł, co stanowi 15% całkowitej wartości inwestycji. Resztę dopłaca miasto Wrocław.

Poniżej znajduje się skan ostatniego pisma z Urzędu Miejskiego Wrocławia z podaną kwotą dopłaty wynoszącą 13.000 zł.

Wszystkie osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty uprasza się o dokonanie przelewu na specjalnie do tego celu utworzone konto:

mBank 42 1140 2004 0000 3902 4191 7845

z dopiskiem "partycypacja w oświetleniu ulic Forsycjowej i Konwaliowej" + nr działki lub adres przy tych ulicach. Dziękujemy!

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2011 - Maciej Oziembłowski