Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa pętli autobusowej na ulicy Widowskiej, 2009 rok

Dokumenty

Sprawa pętli autobusowej na ulicy Widawskiej z 2009 roku

W 2008 roku, m.in. na wniosek części mieszkańców Pawłowic mieszkających przy ulicach Forsycjowej, Konwaliowej i Pawłowickiej, miała być rozpoczęta procedura zmierzająca do wybudowania pętli autobusowej na ulicy Widawskiej. 10 marca 2009 roku w jednej z gazet pojawił się artykuł przytoczony poniżej, w którym przywołano argumentację dla niewybudowania tej pętli: "nie leży to w interesie publicznym". 2 kwietnia 2009 roku została złożona petycja do ZDiUM, którą podpisało w sumie 208 osób - mieszkańców Pawłowic oraz pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pałacu Pawłowickim należy do tej uczelni). Oprócz tego pismo w tej sprawie wystosował również rektor uczelni prof. dr hab. Roman Kołacz. Poparcie tej sprawie udzielił również nasz przedstawiciel w Radzie Miejskiej Wrocławia pan Krzysztof Kilarski. Odpowiedzi ze ZDiUM-u wprawdzie żadnej nie uzyskaliśmy na naszą petycję (co notabene jest niezgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego), niemniej jednak przed wyborami samorządowymi dostrzeżono jednak, że budowa niniejszej pętli "leży w interesie publicznym" i została ona wybudowana. "Lepiej późno niż wcale", jak mówi przysłowie, dlatego też dziękujemy za wybudowanie tej pętli tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Szczególnie zaś dziękujemy wszystkim osobom, które podpisały się pod niniejszą petycją, jak również rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego oraz radnemu Krzysztofowi Kilarskiemu, którzy również byli z nami w tej sprawie!

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2011 - Maciej Oziembłowski