Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa wybudowania kanalizacji deszczowej podczas planowanej budowy kanalizacji sanitarnej na Pawłowicach

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa wybudowania kanalizacji deszczowej podczas planowanej budowy kanalizacji sanitarnej na Pawłowicach

29 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" zwróciło się do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z formalnym wnioskiem o objęcie osiedla Pawłowice pracami projektowymi dotyczącymi kanalizacji deszczowej oraz późniejszym jej wykonawstwem - w ramach prac prowadzonych aktualnie przez Urząd Miasta Wrocławia.

Argumentowaliśmy m.in., że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla naszego osiedla (Uchwała nr XXXIX/1185/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28.09.2001r.) znajduje się wprost zapis obligujący do wybudowania tej infrastruktury na wszystkich terenach zainwestowanych osiedla (Część VI Planu § 10).

Dnia 25.01.2011 otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie, którą przytaczamy poniżej.

Uzupełnienie informacji wg stanu z dnia 3.04.2011

W odpowiedzi na pismo z Urzędu Miasta Wrocławia WIM.IP.WW.70231/245/11 z dnia 13.01.2011 poprosiliśmy o jednoznacze stanowisko w kwestii realizacji kanalizacji deszczowej oraz budowy nawierzchni docelowej na całych Pawłowicach. Zwróciliśmy też uwagę na szczególnie pilną potrzebę wybudowania kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Konwaliowej i Forsycjowej. Wysłane pismo do Urzędu Miasta Wrocławia przytaczamy poniżej, zaś odpowiedź na nie znajduje się bezpośrednio pod tekstem naszego pisma. Czy odpowiedź z Urzędu Miasta jest merytoryczna pozostawiamy Państwa ocenie. Będziemy w tej sprawie dalej działać.

Wrocław, 14.02.2011

Sygn. NP 02/02/2011


Sz.P. Elżbieta Urbanek
Dyrektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław

W nawiązaniu do Państwa pisma WIM.IP.WW.70231/245/11 z dnia 13.01.2011 a otrzymanego przez nas 25.01.2011 informujemy co następuje:
W naszym wcześniejszym piśmie prosiliśmy m.in. o:
1) objęcie osiedla Pawłowice pracami projektowymi dotyczącymi kanalizacji deszczowej oraz późniejszym jej wykonawstwem;
2) zaprojektowanie i wpisanie do planu Inwestycji Miejskich budowy docelowej nawiechrzni ulic ww. osiedla podczas planowanej budowy kanalizacji.
Z załącznika, który Państwo do nas przysłali, nie wynika, że na osiedlu Pawłowice ma być wykonana nawierzchnia docelowa przy okazji budowy kanalizacji. Deklaracje takie były składane mieszkańcom Pawłowic od kilku lub nawet kilkunastu lat przez władze miasta. Dlatego prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska w tej sprawie.
W odniesieniu do budowy kanalizacji deszczowej sprawa jest podobna. Kanalizacja deszczowa powinna być wybudowana wzdłuż wszystkich ulic osiedla, a nie tylko na wybranych odcinkach. Przykładowo w piśmie przewodnim znajduje się zapis, że "w zakresie robót dla osiedla Pawłowice ujęto m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej rozwiązującej problem odprowadzenia wód opadowych z ulic Forsycjowej i Konwaliowej". Interpretujemy to jako deklarację wykonania kanalizacji deszczowej w całym ciągu ulic Forsycjowej i Konwaliowej.

Niemniej jednak w Waszym załączniku znajduje się zapis stwierdzający, że dla ulicy Forsycjowej ma nastąpić "budowa odwodnienia na odcinku od skrzyżowania ul. Forsycjowej i ul. Konwaliowej do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego na końcu ulicy Konwaliowej". Nie budzi naszych wątpliwości konieczność wybudowania tego odcinka, niemniej jednak nie możemy zrozumieć braku deklaracji budowy kanalizacji deszczowej w pozostałych fragmentach ulic Forsycjowej i Konwaliowej. Problem z wodą opadową oraz wodą gromadzącą się podczas roztopów ma nie tylko obszar położony przy skrzyżowaniu ulic Forsycjowej i Konwaliowej, ale również pozostała część osiedla położona przy tych ulicach. Zalewanie posesji przy ulicach Forsycjowej i Konwaliowej wynika m.in. z faktu podwyższenia wybudowanej w 2009 roku utwardzonej nawierzchni tychże ulic w stosunku do wybudowanych wówczas domów. Woda opadowa z utwardzonej nawierzchni spływa na teren przylegających posesji i podtapia je okresowo uniemożliwiając nam korzystanie z części naszych działek (załączone zdjęcia).
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o jednoznaczną deklarację budowy nawierzchni docelowej na terenie całych Pawłowic, jak również wybudowania kanalizacji deszczowej wzdłuż wszystkich ulic osiedla, co byłoby zgodne z obligacjami wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla naszego osiedla (Uchwała nr XXXIX/1185/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28.09.2001r., część VI Planu § 10).

Odpowiedź Urzędu Miasta Wrocławia otrzymana 24.03.2011:
Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2011 - Maciej Oziembłowski