Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa podtapiania wodą z pól uczelnianych

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa podtapiania wodą z pól uczelnianych

14 lutego 2011 roku Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" zwróciło się do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie usunięcia przyczyn podtapiania wodą z pól uprawnych, będących własnością uczelni, działek położonych przy ulicy Forsycjowej i jednej przy ulicy Pawłowickiej. Wskazaliśmy, że rozwiązaniem problemu mogłoby być m.in. połączenie istniejących drenów, które odprowadzają wodę z pól w kierunku naszych posesji, jednym zbiorczym drenem (ewentualnie rowem) wzdłuż naszych posesji. Dren ten odprowadzałby wodę do niżej położonego rowu melioracyjnego. Plan sytuacyjny sąsiadujących z naszym osiedlem pól jest tutaj. Niebieskimi strzałkami zaznaczono, kierunki spływu wody ze względu na zróżnicowanie terenu na sąsiednim uczelnianym polu.

Uczelnia posiada obecnie środki finansowe na inwestycje wokół pałacu pawłowickiego, co widać na postawionych tam tablicach, więc przy dobrej woli problem ten w naszym przekonaniu można rozwiązać.


Dnia 3.03.2011 otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie, którą przytaczamy poniżej. Nie zgadzamy się z przedstawioną argumentacją i w najbliższym czasie ponownie zwrócimy się do Rektora o jednoznaczne stanowisko władz uczelni w tej sprawie.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2011 - Maciej Oziembłowski