Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa stanu dróg na osiedlu Pawłowice

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa stanu nawierzchni ulic na Pawłowicach, ich parametrów geometrycznych oraz oznakowania poziomego

14 lutego 2011 roku Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" zwróciło się do Urzędu Miasta Wrocławia w sprawie pilnej konieczności wyremontowania ulic na Pawłowicach. Poruszone zostały również zagadnienia zbyt małej szerokości niektórych ulic, co widoczne jest zwłaszcza w odniesieniu np. do części ulicy Pawłowickiej. Prosiliśmy również o realizację oznakowania poziomego, zwłaszcza na części ulicy Pawłowickiej, która jest ulicą "tranzytową". Treść naszego pisma, jak również odpowiedź z Urzędu Miasta (otrzymaną 24.03.2011) przedstawiamy poniżej.

Wrocław, 14.02.2011

Sygn. NP 03/02/2011


Sz.P. Elżbieta Urbanek
Dyrektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice” zwraca się z prośbą o wyremontowanie na osiedlu Pawłowice dziurawych ulic - w pierwszej kolejności ulic Pawłowickiej, Przedwiośnie, Starodębowej oraz Widawskiej (odcinek od pętli autobusowej do ulicy Okulickiego). Na niektórych fragmentach tych ulic kursują autobusy komunikacji miejskiej. Niska jakość nawierzchni oraz zwiększony ruch ciężarówek, obsługujących pobliską budowę „łącznika Długołęka” w ramach AOW, spowodowały duże uszkodzenia nawierzchni (załącznik ze zdjęciami). Poza tym szerokość ww. ulic jest zdecydowanie za mała. Przykładowo dokonane w ostanich dniach pomiary szerokości ulicy Pawłowickiej wykazały, że na odcinku od tzw. „krzyżówki ramiszowskiej” (skrzyżowanie ulic Widawskiej i Pawłowickiej) do ulicy Starodębowej szerokość tejże ulicy (tam gdzie leży lub powinna leżeć nawierzchnia utwardzona, nie wliczając w to dziur) wynosi od 3,50 do 4,10 metra. Jest to odcinek, po którym jeżdżą autobusy komunikacji zbiorowej.
Nasze pytanie brzmi: jak to się ma do względów bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku, zwłaszcza w kontekście pisma otrzymanego przez nasze stowarzyszenie od Prezydenta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza. Fragment tego pisma przytaczamy poniżej:
Pytanie: Czy można budować drogi, na których mogą wyminąć się dwa pojazdy bez zjeżdżania na dziurawe pobocze (Pawłowicka, Widawska)?

Odpowiedź: Jezdnia ulicy Pawłowickiej ma szerokość 5 m i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Poszerzenie jej do szerokości 6,5 metra czyli przewidzianej dla dróg z ruchem autobusowym zostanie wykonane, gdy będzie gotów projekt kanalizacji sanitarnej realizowany przez MPWiK, aby oba przedsięwzięcia przeprowadzić jednocześnie. Aby do tego czasu poprawić warunki jazdy ulicą Pawłowicką, wykonano remont jej nawierzchni na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Starodębowej.
Niestety nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że "jezdnia ulicy Pawłowickiej ma szerokość 5 m i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami". W większej części JEZDNIA ULICY PAWŁOWICKIEJ JEST o 18-30% ZA WĄSKA (W ODNIESIENIU DO TYMCZASOWEJ SZEROKOŚCI 5 METRÓW) A JEJ STAN JEST ZŁY, DLATEGO NIE SPEŁNIA ONA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STWARZA ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH, JAK RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ POWODEM USZKADZANIA ZAWIESZENIA PRZEJEŻDŻAJĄCYCH NIĄ POJAZDÓW.
Zrealizowany ostatnimi czasy tzw. chodnik tymczasowy, w małym zakresie spełnia swoją rolę, gdyż przy tak wąskiej ulicy samochody, zwłaszcza ciężarowe, wjeżdżają nie tylko na ten chodnik, ale również na wydzielone krawężnikiem przystanki autobusowe (ślady opon na zdjęciach w załączniku).
Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" wyraża nadzieję, że wszystkim urzędom wrocławskim leży na sercu bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia oraz jego gości. Chodzi tutaj zarówno o gości samych mieszkańców Pawłowic, jak również zamiejscowych oraz zagranicznych gości leżącego przy ulicy Pawłowickiej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Rozumiemy, że podczas budowy na Pawłowicach kanalizacji sanitarnej, cały odcinek ulicy Pawłowickiej od "krzyżówki ramiszowskiej" do ulicy Przedwiośnie, będzie miał przepisowe 6,5 metra co wynika m.in. z zacytowanego powyżej fragmentu pisma prezydenta Wrocławia, aczkolwiek prosimy o wyjaśnienie jakie są możliwości techniczne spełnienia tego postulatu na odcinku ulicy Pawłowickiej od ul. Azaliowej do ul. Przedwiośnie. Jednoznaczna zaś w naszym przekonaniu jest sprawa szerokości Pawłowickiej od Azaliowej do Widawskiej, która to szerokość ma wynosić 6,5 metra, zaś chodniki będą obustronne oraz jednostronne. Przypuszczalnie na odcinku od Starodębowej do Widawskiej trzeba będzie obudować rów melioracyjny, co wiąże się z odpowiednio wczesnym zaplanowaniem uzyskania różnych "zezwoleń", w tym środowiskowych. Wyrażamy nadzieję, że Urząd Miejski Wrocławia nie będzie tym zaskoczony.
Oprócz tego prosimy o prawidłowe oznakowanie poziome równorzędnych skrzyżowań na terenie osiedla Pawłowice, tak jak zostało to zrobione na wyremontowanych odcinkach ulicy Azaliowej i Pawłowickiej w 2010 roku. W chwili obecnej, pomimo stojących znaków drogowych na obrzeżach osiedla wskazujących na „strefę uspokojonego ruchu” wielu kierowców jadących tranzytem przez nasze osiedle, wydaje się nie mieć świadomości o istnieniu „reguły prawej ręki”. Wymuszanie pierszeństwa jest nagminne np. na skrzyżowaniu Pawłowicka / Przebiśniegowa, gdzie wielu nieświadomych niczego kierowców jadących tranzytem przez ulicę Pawłowicką, notorycznie wymusza pierszeństwo na kierowcach skręcających z ulicy Przebiśniegowej w ulicę Pawłowicką. W naszym przekonaniu oznakowanie poziome na tego typu skrzyżowaniach, pomogłoby wielu „tranzytowym” kierowcom na odpowiednio wczesne zreflektowanie się co do faktycznego pierszeństwa.
Reasumując prosimy o:
1) wyremontowanie dziurawych ulic - w pierwszej kolejności ulic Pawłowickiej, Przedwiośnie, Starodębowej oraz Widawskiej poprzez uzupełnienie ubytków i odpowiednie ich poszerzenie (zwłaszcza Pawłowickiej na odcinku Widawska – Starodębowa czy Widawska od pętli autobusowej do Okulickiego);
2) dokonanie oznakowania poziomego na równorzędnych skrzyżowaniach, zwłaszcza na skrzyżowaniach „tranzytowych” jak Pawłowicka / Przebiśniegowa czy Pawłowicka / Widawska;
3) deklarację, że podczas budowy kanalizacji sanitarnej na naszym osiedlu, oprócz wykonania nawierzchni docelowych na naszych ulicach, część z nich poszerzona będzie do przepisowych 6,5 metra (tam gdzie jeżdżą autobusy komunikacji zbiorowej), co skutkować może koniecznością odpowiednio wczesnego uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, w tym środowiskowych (np. podczas nakrycia rowów melioracyjnych na ulicy Pawłowickiej celem budowy chodników).

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 3.04.2011 - Maciej Oziembłowski