Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa budowy nowych oraz remontu istniejących chodników

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa budowy nowych oraz remontu istniejących chodników na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" pismem NP 1/05/2011 z dnia 23.05.2011 zwróciło się do Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie pilnej konieczności budowy nowych oraz remontu istniejących chodników na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu. Treść naszego pisma jak i odpowiedź z Urzędu (otrzymaną 5.07.2011) przedstawiamy poniżej.

Wrocław, 23.05.2011 r.

Sygn. NP 01/05/2011

Departament Infrastruktury
Urzędu Miasta Wrocławia
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław


Dotyczy: Budowy nowych oraz remontu istniejących chodników na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu

W związku z bardzo złym stanem nawierzchni ulic na osiedlu Pawłowice oraz brakiem chodników w przeważającej części osiedla wnioskujemy o jak najszybsze objęcie naszego osiedla budową chodników (co najmniej jednostronnych) na ulicach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców naszego osiedla czyli:
ulice wzdłuż trasy autobusu 130 (tylko w znikomej części jest chodnik) na odcinku - ul. Pawłowicka od strony pętli autobusowej przy ul. Widawskiej w kierunku przedszkola, przystanku szynobusu i kościoła, do ulicy Przewiośnie,
ul. Przedwiośnie, Malwowa, Starodębowa jak również Azaliowa na odcinku pokrywającym się z trasą autobusu nr 130.
Wskazane powyżej miejsca są ważnymi elementami układu komunikacyjnego naszego osiedla. Zły stan nawierzchni większości dróg Pawłowic, nazbyt wąskie jezdnie, brak wydzielonych przejść dla pieszych oraz jakichkolwiek poboczy, nie mówiąc o chodnikach, powoduje bardzo wiele sytuacji zagrażających życiu i bezpieczeństwu przechodniów.
Szczególnie niebezpiecznie jest przy jednoczesnym ruchu pojazdów i pieszych. Bez chodnika, czy choćby przygotowanego utwardzonego pobocza, o wypadek nietrudno. Szczególnie narażone są nasze dzieci, które często bezradnie stoją na skraju jezdni czekając aż przejadą samochody.
Jeszcze gorzej jest po zmroku, kiedy przy niewystarczającym oświetleniu generowanym przez istniejące lampy (są to lamy starego typu o bardzo niskiej efektywności), niektórzy kierowcy nie respektując przepisów ruchu drogowego stwarzają ogromne zagrożenie. Oczywiste problemy występują też przy niesprzyjającej pogodzie tj. podczas opadów deszczu czy śniegu, kiedy brak chodników jest wyjątkowo uciążliwy i niebezpieczny zwłaszcza dla przechodniów.
Budowa nowych oraz remont/modernizacja istniejących chodników powinna się odbyć niezwłocznie bez czekania na kompleksową modernizację ulic związaną np. z planowaną w przyszłości budową kanalizacji sanitarnej. Jako mieszkańcy Pawłowic zmuszeni do codziennego korzystania z dróg pozbawionych w większości bezpiecznych chodników, nie chcemy dłużej narażać siebie i naszych dzieci na niebezpieczeństwa związane z ww. sytuacją.
Zwracamy Państwu uwagę, że Pawłowice są osiedlem bardzo dynamicznie rozbudowującym się, co niesie za sobą zwiększanie się liczby mieszkańców i samochodów. Fakt ten, obok wyżej opisanych czynników powoduje, że sytuacja związana z naszym bezpieczeństwem dotyczącym aspektu komunikacji, pogarsza się z roku na rok. Nie możemy zgodzić się, aby z powodu tego, iż Pawłowice nie leżą w centrum Wrocławia, a wnioskowane przez nas inwestycje nie są tak spektakularne i priorytetowe jak np. stadion, de facto ograniczano nasze prawa do bezpiecznego życia w naszym Mieście.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i przyjezdnych oraz normalnych w XXI wieku standardów życia i komunikacji, wnioskujemy aby ww. prace dotyczące chodników zostały wykonane przez Miasto w najszybszym możliwym terminie. Bardzo liczymy że przynajmniej część z nich będzie wykonana jeszcze w tym roku.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 6.07.2011 - Maciej Oziembłowski