Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa modernizacji oświetlenia ulic na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa modernizacji oświetlenia ulic na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" pismem NP 2/05/2011 z dnia 23.05.2011 zwróciło się do Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie pilnej konieczności modernizacji oświetlenia ulic na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu. Treść naszego pisma jak i odpowiedź z Urzędu (otrzymaną 5.07.2011) przedstawiamy poniżej.

Wrocław, 23.05.2011 r.

Sygn. NP 02/05/2011

Departament Infrastruktury
Urzędu Miasta Wrocławia
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław


Dotyczy: Modernizacji oświetlenia ulic na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu

W związku z bardzo złym stanem technicznym lamp ulicznych na osiedlu Pawłowice oraz niewystarczającą mocą oświetlenia przez nie generowanego wnioskujemy o jak najszybsze objęcie naszego osiedla programem modernizacji ww. lamp.

Najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców osiedla oraz działających tu instytucji (m.in. szkoła, przedszkole, kościół, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego) jest zwiększenie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców oraz osób przyjezdnych, ograniczenie liczby wypadków, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na poboczu i kierowców na drodze poprzez zwiększenie mocy oświetlenia generowanego przez ww. lampy.
W zależności od możliwości finansowych władz Wrocławia rekomendujemy albo wymianę lamp w całości na nowe - nowoczesne lub jeśli nie jest to możliwe, ich modernizację - w drodze wymiany opraw lamp na nowocześniejsze - o większej mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru prądu. W perspektywie przyniosłoby to niekwestionowane korzyści również dla samego Miasta takie jak: poprawa jakości oświetlenia, spełnienie wymagań parametrów oświetlenia, a przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz obniżenie kosztów konserwacji.

Zwracamy uwagę, że utrzymywanie aktualnej sytuacji, w której z jednej strony istniejące lampy nie zapewniają wystarczającego oświetlenia i ulegają dalszej degradacji, a z drugiej wzrasta natężenie ruchu i ilość mieszkańców osiedla - stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, przyjezdnych i działających tu instytucji.

W drugiej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę co najmniej renowacji słupów ww. lamp, które są w wielu przypadkach niemal na całej powierzchni skorodowane i od przynajmniej kilkunastu lat nie były konserwowane.
Pozostawienie lamp w takim stanie doprowadza do ich dalszej przyśpieszonej degradacji, pogorszenia estetyki całego osiedla, a w skrajnym wypadku może nawet zagrozić bezpieczeństwu, jeśli skorodowana lampa ulegnie uszkodzeniu.

Jak Państwo wiecie, Pawłowice w ostatnich latach dynamicznie rozbudowują się co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem liczby mieszkańców i samochodów na osiedlu. Sytuacja związana z naszym bezpieczeństwem pogarsza się więc z roku na rok.
Wierzymy, że Miasto mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Wrocławia, również tych z osiedli tzw. „satelickich”, uruchomi niezwłocznie niezbędny program modernizacji lamp.
Bardzo liczymy, że pierwsze prace w ww. zakresie zostaną zrealizowane przez właściwe instytucje miejskie jeszcze w tym roku co od razu pozwoliłoby mieszkańcom odczuć poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia na naszym osiedlu.
Ze swej strony deklarujemy wszelką niezbędną pomoc i konsultacje przy realizacji ww. prac.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 6.07.2011 - Maciej Oziembłowski