Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa "zawrotki" na Bora-Komorowskiego (Zakrzów)

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Sprawa "zawrotki" na ul. Bora-Komorowkiego na Zakrzowie

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" pismem NP 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 zwróciło się do Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie przywrócenia pierwszeństwa przejazdu dla samochodów jadących Bora-Komorowskiego do centrum Wrocławia (w związku z nową organizacją ruchu). Treść naszego pisma jak i odpowiedź z Urzędu (otrzymaną w sierpniu 2011) przedstawiamy poniżej.

Wrocław, 4.07.2011

Sygn. NP 01/07/2011


Sz.P. Grażyna Nosek
kierownik Działu Zarządzania Ruchem
Wydział Inżynierii Miejskiej
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice” zwraca się z prośbą o utrzymanie statusu drogi z pierszeństwem przejazdu dla ulicy Gen. Bora Komorowskiego na skrzyżowaniu z ulicą Zakrzowską (w tym dla kierunku „do centrum miasta”).
Planowana zmiana organizacji ruchu w ramach tzw. „Projektu docelowego organizacji ruchu na łącznicę i zawrotkę” (informacja uzyskana telefonicznie ze ZDiUM-u) przewiduje zmianę pierwszeństwa przejazdu na korzyść ruchu kierowanego z Psiego Pola, kosztem mieszkańców Zakrzowa, Pawłowic (osiedla wrocławskie) jak również innych podmiejskich miejscowości, których mieszkańcy wjeżdżają do centrum miasta ulicą Bora Komorowskiego.
Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) W jaki sposób i z kim z Pawłowic Dział Zarządzania Ruchem prowadził konsultacje społeczne w tej sprawie? Mieszkańcy Pawłowic są stroną w tej sprawie, gdyż jest to praktycznie jedyna ich droga wyjazdowa do centrum miasta.
2) Dlaczego faworyzuje się jednych mieszkańców (Psie Pole czy podmiejski Kiełczów) kosztem innych mieszkańców (Pawłowice, Zakrzów, podmiejskie Pruszowice czy Domaszczyn)?
3) Czy były przeprowadzone badania określające średni czas przejazdu w godzinach szczytu (głównie porannego) przez nowo zaprojektowane skrzyżowanie dla samochódów jadących z Pawłowic i Zakrzowa? O ile więcej trzeba będzie zmarnować czasu i zużyć niepotrzebnie paliwa?
4) Czy zamierzacie Państwo wyłączyć z ruchu niedawno wyremontowany wiadukt nad Aleją Jana III Sobieskiego ze względu na planowane w przyszłości wyłączenie z ruchu odcinka ul. Krzywoustego wraz z ryneczkiem na Psim Polu? W jaki sposób to wyłączenie wpłynie na dalsze pogorszenie jazdy z Pawłowic i Zakrzowa do centrum miasta (przy tak nieudolnie zaplanowanej organizacji ruchu, która ma obowiązywać od 9 lipca 2011)?
5) Kiedy miasto Wrocław ma zamiar wybudować ulicę Nowogorlicką, która rozwiązałaby w znaczny sposób komunikację „do” i „z” Psiego Pola, Zgorzeliska i innych podwrocławskich miejscowości leżących po tamtej stronie? Nie trzeba byłoby wtedy uprzykrzać życia mieszkańcom takich osiedli jak Pawłowice i Zakrzów nieprzemyślanymi decyzjami, jak planowana zmiana organizacji ruchu na Bora Komorowskiego.
6) Dlaczego nad Aleją Sobieskiego na wiadukcie znajdują się drogowskazy o zjeździe na Zakrzów i Łozinę, a brakuje Pawłowic? Wiele osób po raz pierwszy przyjeżdżających na Pawłowice ma problemy z dojazdem na to osiedle.

Mamy nadzieję, że wycofacie się Państwo z tej złej decyzji o zmianie organizacji ruchu na Bora Komorowskiego i pozostawicie tę ulicę z pierwszeństwem przejazdu. W podobnych sytuacjach w krajach o dojrzałej demokracji przeprowadza się konsultacje społeczne i stosuje rozwiązania nie pogarszające jakość życia mieszkańców. Można byłoby ewentualnie przyjąć tymczasowe rozwiązanie polegające na wybudowaniu w tym miejscu ronda, co w kontekście szybkiej budowy ulicy Nowogorlickiej byłoby być może do zaakceptowania dla mieszkańców Pawłowic, Zakrzowa i innych powrocławskich miejscowości położonych nieopodal tej części Wrocławia.

podpisali:
Maciej Oziembłowski (członek Zarządu) oraz Wojciech Hajdasz (członek Zarządu)

Do wiadomości:
- Radny Rady Miejskiej Wrocławia p. Krzysztof Kilarski
- Rada Osiedla Pawłowice
- Stowarzyszenie „Jezioro Pawłowickie”
- Whirlpool

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 512.191.490, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2011 - Maciej Oziembłowski