Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Inwestycje SMP na Pawłowicach (2012)

Dokumenty wg stanu z 4.01.2012 roku

Inwestycje SMP na Pawłowicach wg Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia

 

 

Zadanie 790 - do realizacji
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - Projekty
(Grupa: Komunikacja; Status projektu: w realizacji)

Inwestycje SMP
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - Projekty
Nazwa pozycji budżetowej
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia
Nazwa zadania
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – Projekty
Dzial
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
DysponentZarząd Inwestycji Miejskich (JZI-95);
Data rozpoczęcia01.01.2011
Data zakończenia31.12.2012
Nazwa jednostki wiodącej Zarząd Inwestycji Miejskich (JZI-95)
Przyszły użytkownikMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Status projektuW realizacji
Data uchwalenia planu 27.12.2010
Wartość inwestycji 2 000 000
Typ obiektu Liniowy
Rodzaj projektu Przebudowa
Zakres CHODNIKI; DROGA; KANALIZACJA SANITARNA; ODWODNIENIE; WODOCIĄG;
Grupa
KOMUNIKACJA
Podgrupa
DROGI, MOSTY
Opis zadania
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane mającej na celu polepszenie standardu układu drogowego 11 osiedli Wrocławia w ramach inwestycji prowadzonej przez MPWiK. ZIM realizuje zadanie dotyczące komponentu drogowego stanowiącego uzupełnienie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych.

Zadanie 317 - zrealizowane

Wykonanie nowej pętli autobusowej na osiedlu Pawłowice
wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Pawłowickiej

(Grupa: Komunikacja; Status projektu: zakończony)

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2012 - Maciej Oziembłowski