Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Odwodnienie ulic Forsycjowej i Konwaliowej (2011)

Dokumenty otrzymane w 2011 roku

Odwodnienie ulic Forsycjowej i Konwaliowej

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" pismem NP 1/09/2011 z dnia 06.09.2011 zwróciło się ponownie do Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie odwodnienia ulic Forsycjowej i Konwaliowej wzdłuż ich CAŁEJ długości. Treść naszego pisma jak i odpowiedź z Urzędu przedstawiamy poniżej.

Wrocław, 6.09.2011

Sygn. NP 01/09/2011


Sz.P. Joanna Niemiec
z-ca Dyrektora Wydziału
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice” zwraca się z ponowną prośbą o rozszerzenie zakresu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej (podczas realizacji kanalizacji sanitarnej) wzdłuż całych długości ulic Forsycjowej i Konwaliowej we Wrocławiu. Pozostawienie realizacji tylko wzdłuż końcówki ulicy Konwaliowej nie rozwiąże problemów z zalewaniem wodą deszczową posesji leżących nieco wyżej, tj. wzdłuż pozostałego odcinka ul. Konwaliowej i wzdłuż ulicy Forsycjowej.
Realizacja kanalizacji burzowej wzdłuż całej ulicy Forsycjowej i Konwaliowej jest Państwa obowiązkiem zgodnie z zapisami wciąż obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nr XXXIX/1185/01 Rady Miejskiej Wrocławia z 28.09.2001 (część VI Planu § 10).
Nie przyjmujemy do wiadomości tłumaczeń natury finansowej, gdyż jest to w zasadzie okoliczność Państwa obciążająca. W osteczności, jeśli Pańtwo nie będziecie realizować swoich obowiązków wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego względem naszej społeczności, rozważymy możliwość skierowania sprawy do odpowiedniego sądu.


Maciej Oziembłowski oraz Wojciech Hajdasz
członekowie Zarządu

Do wiadomości:
- Radny Rady Miejskiej Wrocławia p. Krzysztof Kilarski
- Rada Osiedla Pawłowice
- Stowarzyszenie „Jezioro Pawłowickie”

W związku z nie otrzymaniem drugiego pisma z UM, mającego przedstawić decyzję w sprawie odwodnienia ulic Forsycjowej i Konwaliowej, zmuszeni byliśmy wysłać kolejne pismo ponaglające (poniżej).
Wrocław, 10.11.2011

Do:
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Nasza sygn.: NP 1/11/2011

Dotyczy: odwodnienia ulic Forsycjowej i Konwaliowej (Wrocław - Pawłowice)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Waszego pisma WIM-IP.7011.11.3.2011.WW (w załączeniu) otrzymanego przez nas 11.10.2011 prosimy o dalsze informacje w przedmiotowej sprawie. Prosimy o Państwa stanowisko (po spotkaniu z jednostką projektową, które miało miejsce ponad miesiąc temu, tj. 6.10.2011) w sprawie budowy kanalizacji burzowej wzdłuż całych długości ulic Forsycjowej i Konwaliowej zgodnie z wymogami wciąż obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Z poważaniem

Maciej Oziembłowski
Ewa Gabrysz
członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Nasze Pawłowice"

Odpowiedź na nasze ponaglenie, wysłane przez UM dnia 15.11.2011 i datowane na 9.11.2011 (że pismo niby napisane zostało przed naszym ponagleniem z 10.11.2011):
Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 512.191.490, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2012 - Maciej Oziembłowski