Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Sprawa błędnego oznakowania drogowskazów na AOW (2011-2012)

Sprawa z lat 2011-2012

Błędne oznakowanie drogowskazów na Łączniku Długołęka w ramach AOW
("Psie Pole" zamiast "Pawłowice")

W związku z informacjami, które dotarły do Stowarzyszenia "Nasze Pawłowice" w sprawie błędnego oznakowania drogowskazów na Łączniku Długołęka w ramach obecnej AOW ("Psie Pole" zamiast "Pawłowice") przedstawiamy poniżej kalendarium dotyczące zarówno naszych działań w tej sprawie jak i tych, o których byliśmy poinformowani.

KROK 1

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" pismem NP 2/07/2011 z dnia 06.07.2011 zwróciło się drogą elektroniczną do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o dokonanie prawidłowego oznakowania na AOW w okolicy zjazdu na Pawłowice.


KROK 2

W tym samym dniu, tj. 6.07.2011 o wysłanym piśmie do GDDKiA poinformowaliśmy telefonicznie oraz drogą elektroniczną trzy podmioty na osiedlu Pawłowice, tj. Stowarzyszenie "Jezioro Pawłowickie", Radnego Rady Miejskiej Wrocławia p. Krzysztofa Kilarskiego oraz przedstawiciela Rady Osiedla "Pawłowice". Treść korespondencji elektronicznej jest poniżej.


załącznik NP 2011 07 02 do pobrania w PDF

KROK 3

Na powyższą korespondencję mieliśmy oddzew w pierwszej kolejności od Stowarzyszenia Jezioro Pawłowickie oraz Radnego p. Krzysztofa Kilarskiego, który doprowadził do spotkania z dyrektorem WIM p. Kaczkowskim dnia 13.07.2011 w Urzędzie Miasta Wrocławia. Na spotkaniu tym poruszana była również sprawa błędnego oznakowania zjazdu z Łącznika Długołęka /AOW/ (punkt 2 notatki sporządzonej i podpisanej przez dyr. Kaczkowskiego - patrz poniżej). Urząd Miasta Wrocławia zobowiązał się również do pisemnego przekonania GDDKiA, aby zmienić oznakowanie zjazdu AOW w okolicach naszego osiedla.

Notatka dyr. WIM p. Kaczkowskiego ze spotkania w dniu 13.07.2011 z przedstawicielem Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Radnym Krzysztofem Kilarskim

KROK 4

Po spotkaniu w UM do Stowarzyszenia "Nasze Pawłowice" dotarło pismo z Rady Osiedla "Pawłowice" (nadane 11.07.2011, a napisane 8.07.2011) informujące nas o podjęciu kroków przez RO w celu doprowadzenia do zmiany błędnego oznakowania na AOW.

PODSUMOWANIE

Oznakowanie "Psie Pole" na Łączniku Długołęka (w ramach obecnego przebiegu AOW) zostało zamienione na "Pawłowice" z kilkumiesięcznym poślizgiem, tj. ok. 9.03.2012. Informacja na ten temat znajduje się na stronie psiepole.com.pl w artykule pt. "Oznakowanie na Łączniku Długołęka". Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" wyraża zadowolenie, że WSPÓLNYMI SIŁAMI zarówno naszego stowarzyszenia jak też Urzędu Miejskiego Wrocławia, Radnego Krzysztofa Kilarskiego, Rady Osiedla Pawłowice oraz innych podmiotów i osób udało nam się "wyprostować" tę sprawę.

Szkoda tylko, że nie wszyscy na naszym osiedlu chcą zobaczyć, że działania te były skuteczne gdyż wiele podmiotów było zaangażowanych w sprawę. Stowarzyszeniu "Nasze Pawłowice" nie zależy na przypisywaniu sobie wyłącznych zasług skuteczności, gdyż sukces jest wypadkową nieraz wielu wspólnych działań. Ze względu na chronologię faktów warto o tym pamiętać.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 512.191.490, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2012 - Maciej Oziembłowski