Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Zdjęcia > Galeria z 30.01.2011 - fragment ulicy Pawłowickiej

Zdjęcia

Galeria zdjęć z 30.01.2011 ukazująca stan fragmentu ulicy Pawłowickiej we Wrocławiu (od ulicy Widawskiej do ulicy Starodębowej)

Konkluzja:
jest w złym stanie i zdecydowanie za wąska - należy ją wyremontować i poszerzyć

Galeria przedstawia stan fragmentu ulicy Pawłowickiej we Wrocławiu od ulicy Widawskiej do ulicy Starodębowej. Warto mieć na uwadze, że od skrzyżowania ulicy Pawłowickiej i Widawskiej ("krzyżówka ramiszowska" - pierwsze zdjęcie) 6 posesji położonych po stronie Wrocławia przy drodze na stary Ramiszów i Pasikurowice mają następujące adresy: Wrocław, ul. Pawłowicka 120, 122, 124, 126, 128, 130. Droga przy której znajdują się te posesje, wraz z rowem melioracyjnym, należy jednak formalnie do gminy Długołęka. Stan ten nie ułatwia odnalezienie powyższych adresów, zwłaszcza że naprzeciwko (po drugiej stronie drogi) domy znajdują się w nowym Ramiszowie, czyli w gminie Długołęka. Na piątym kolejnym zdjęciu w poniższej galerii, po lewej stronie znajdują się domy wrocławskie przy ulicy Pawłowickiej, po prawej zaś ramiszowskie. Dzięki inicjatywie osób zamieszkujących tam po stronie wrocławskiej udało się doprowadzić do postawienia odpowiedniej tablicy informacyjnej na ten temat (trzecie i czwarte zdjęcie galerii). Przypuszczalnie jednak w świadomości większej części mieszkańców Pawłowic ulica Pawłowicka zaczyna się od "krzyżówki ramiszowskiej" w miejscu przedstawionym na zdjęciu drugim i szóstym.

Głównym celem prezentacji poniższej galerii jest zarówno ukazanie stanu tego odcinka Pawłowickiej jak również zobrazowanie faktu, że ulica ta jest zdecydowanie za wąska. Przypominamy w tym miejscu fragment odpowiedzi prezydenta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza z dnia 9.12.2010, na jedno z pytań, które zadało nasze stowarzyszenie:

Pytanie: Czy można budować drogi, na których mogą wyminąć się dwa pojazdy bez zjeżdżania na dziurawe pobocze (Pawłowicka, Widawska)?
Odpowiedź: Jezdnia ulicy Pawłowickiej ma szerokość 5 m i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Poszerzenie jej do szerokości 6,5 metra czyli przewidzianej dla dróg z ruchem autobusowym zostanie wykonane, gdy będzie gotów projekt kanalizacji sanitarnej realizowany przez MPWiK, aby oba przedsięwzięcia przeprowadzić jednocześnie. Aby do tego czasu poprawić warunki jazdy ulicą Pawłowicką, wykonano remont jej nawierzchni na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Starodębowej (pełna odpowiedź na wszystkie nasze pytania jest na naszej innej podstronie).

Pomiary szerokości ulicy Pawłowickiej, na prezentowanym w poniższej galerii odcinku od "krzyżówki ramiszowskiej" do ulicy Starodębowej wykazały, że szerokość ta w dniu 30.01.2011 wahała się od 3,50 do 4,10 metra, średnio niespełna 4 metry. Nowowyremontowany (przed jesiennymi wyborami samorządowymi w 2010 roku) odcinek ulicy Pawłowickiej od Starodębowej do Azaliowej ma rzeczywiście 5 metrów szerokości i jest w dobrym stanie (zdjęcie czterdzieste siódme). Odcinek Pawłowickiej od Azaliowej do jej końca przy Stawie Pawłowickim nie jest ujęty w poniższej galerii, ale jego stan jest zły. Tak więc, nie możemy niestety zgodzić się ze stwierdzeniem, że "jezdnia ulicy Pawłowickiej ma szerokość 5 m i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami". W większej części JEZDNIA ULICY PAWŁOWICKIEJ JEST o 18-30% ZA WĄSKA (W ODNIESIENIU DO TYMCZASOWEJ SZEROKOŚCI 5 METRÓW) A JEJ STAN JEST ZŁY, DLATEGO NIE SPEŁNIA ONA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STWARZA ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH, JAK RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ POWODEM USZKADZANIA ZAWIESZENIA PRZEJEŻDŻAJĄCYCH NIĄ POJAZDÓW.

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" wyraża nadzieję, że wszystkim urzędom wrocławskim leży na sercu bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia oraz tych wszystkich, którzy znajdują się w tym mieście (m.in. turystów, studentów, przedsiębiorców, etc.). Na Pawłowicach mieszkają Wrocławianie płacący tutaj swoje podatki. Do Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, położonego w zabytkowym pałacu przy ulicy Pawłowickiej, przyjeżdża wielu gości krajowych i zagranicznych oraz studentów. Odbywają się tam również różnego rodzaju uroczystości - bankiety, wesela, etc. Zły stan ulicy Pawłowickiej wpływa nie tylko na zmniejszenie bezpieczeństwa ludzi tamtędy się przemieszczających, ale psuje wizerunek "Miasta Spotkań" w oczach wszystkich gości zarówno CKU jak, gości mieszkańców Pawłowic oraz osób z ościennych gmin przejeżdżających przez Pawłowice "tranzytem".

Miasto planuje coś z tym zrobić przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej na Pawłowicach. Poniżej przytaczamy fragment pisma z załącznika, które to pismo nasze stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Miejskiego Wrocławia dnia 25.01.2011 (pełny tekst jest na naszej innej podstronie).

Rozumiemy, że podczas budowy na Pawłowicach kanalizacji sanitarnej, cały jej odcinek od "krzyżówki ramiszowskiej" do ulicy Przedwiośnie, będzie miał przepisowe 6,5 metra co wynika m.in. z pisma prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza (cytat: "Poszerzenie jej do szerokości 6,5 metra czyli przewidzianej dla dróg z ruchem autobusowym zostanie wykonane, gdy będzie gotów projekt kanalizacji sanitarnej realizowany przez MPWiK, aby oba przedsięwzięcia przeprowadzić jednocześnie"). Niemniej jednak w drugim piśmie z Urzędu Miasta (skan powyżej) nie wspomina się nic o odcinku Pawłowickiej od Azaliowej do Przedwiośnie, a przecież autobusy MPK też tamtędy jeżdżą. Mamy nadzieję, że w międzyczasie sprawa ta się wyjaśni.

Jednoznaczna zaś w naszym przekonaniu jest sprawa szerokości Pawłowickiej od Azaliowej do Widawskiej, gdyż ma ona wynosić 6,5 metra, zaś chodniki będą obustronne oraz jednostronne. Przypuszczalnie na odcinku od Starodębowej do Widawskiej ("krzyżówka ramiszowska") trzeba będzie obudować rów melioracyjny, co wiąże się z odpowiednio wczesnym zaplanowaniem uzyskania różnych "zezwoleń", w tym środowiskowych. Wyrażamy nadzieję, że Urząd Miejski Wrocławia nie będzie tym zaskoczony.

Dlatego też na chwilę obecną należy ulicę Pawłowicką w trybie pilnym wyremontować i poszerzyć ją do przepisowych 5 metrów szerokości. Docelowo zaś ulica Pawłowicka, na odcinkach gdzie przemieszczają się autobusy MPK, musi mieć szerokość 6,5 metra oraz dodatkowo chodniki, jak również wybudowane muszą być przystanki autobusowe z wiatą, odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2011 - Maciej Oziembłowski