Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów za rok 2021

Dzień dobry,

w imieniu zarządu stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów” zapraszam na Walne Zebranie, które rozpocznie się w dniu 29.09 (czwartek) o godzinie 18:00.
Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – można będzie albo osobiście pojawić się w siedzibie Rady Osiedla Pawłowice – dawny budynek przedszkola przy ulicy Pawłowicka 76 albo uczestniczyć poprzez wideokonferencję z użyciem aplikacji Google Hangouts (zawartej standardowo w pakiecie gmail) oraz Zoom.
Linki do zdalnego uczestnictwa zostaną przesłane w dniu zebraniem (29.09)
W przypadku gdyby Państwo nie mogli osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszę, aby przekazać innej osobie ze stowarzyszenia swoje pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku.
Odnośnie tematów do poruszenia na spotkaniu, będą to stałe punktu takie jak:
– sprawozdanie finanswe
– sprawozdanie merytoryczne z naszej działalności statusowej
Gdyby ktoś miał dodatkowe tematy, które pragnął by poruszyć to zapraszam aby je wcześniej zaproponować na forum. Umieszczę je wtedy na agendzie.
Brak obecności na zebraniu lub nieprzekazanie swojego pełnomocnictwa przy niezapłaconych składkach członkowskich może skutkować skreśleniem z listy członków stowarzyszenia. Jako Organizacja Pożytku Publicznego musimy corocznie zwołać ważne Walne Zebranie, na którym musi być kworum. Liczę w tej kwestii na Państwa zrozumienie.

Pozdrawiam i dziękuję za przybycie lub przekazanie pełnomocnictwa.