Inne pliki

Poniżej inne pliki do pobrania:

Pełnomocnictwo na Walne Zebranie Stowarzyszenia
Pełnomocnictwo na Walne Zebranie 2019

Skan pisma otrzymanego od Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ws. rozbudowy starego budynku SP39 we Wrocławiu-Pawłowicach
NPiR_20180614_0001