Walne Zebranie Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów za rok 2021

Dzień dobry,

w imieniu zarządu stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów” zapraszam na Walne Zebranie, które rozpocznie się w dniu 29.09 (czwartek) o godzinie 18:00.
Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – można będzie albo osobiście pojawić się w siedzibie Rady Osiedla Pawłowice – dawny budynek przedszkola przy ulicy Pawłowicka 76 albo uczestniczyć poprzez wideokonferencję z użyciem aplikacji Google Hangouts (zawartej standardowo w pakiecie gmail) oraz Zoom.
Linki do zdalnego uczestnictwa zostaną przesłane w dniu zebraniem (29.09)
W przypadku gdyby Państwo nie mogli osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszę, aby przekazać innej osobie ze stowarzyszenia swoje pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku.
Odnośnie tematów do poruszenia na spotkaniu, będą to stałe punktu takie jak:
– sprawozdanie finanswe
– sprawozdanie merytoryczne z naszej działalności statusowej
Gdyby ktoś miał dodatkowe tematy, które pragnął by poruszyć to zapraszam aby je wcześniej zaproponować na forum. Umieszczę je wtedy na agendzie.
Brak obecności na zebraniu lub nieprzekazanie swojego pełnomocnictwa przy niezapłaconych składkach członkowskich może skutkować skreśleniem z listy członków stowarzyszenia. Jako Organizacja Pożytku Publicznego musimy corocznie zwołać ważne Walne Zebranie, na którym musi być kworum. Liczę w tej kwestii na Państwa zrozumienie.

Pozdrawiam i dziękuję za przybycie lub przekazanie pełnomocnictwa.

Informacja o wysokości kwot otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice i Ramiszów” otrzymało w 2021 roku darowizny od osób fizycznych na działalność statutową w łącznej kwocie 26.870,00 zł, które zostały przeznaczone na następujące cele:

 – nauka, edukacja, oświata i wychowanie

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Przekaż 1% na Stowarzyszenie

Drodzy odwiedzający!

Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów jest organizacją pożytku publicznego działającą na Pawłowicach nieprzerwanie od 2010 roku. W tym czasie staramy się podnosić jakość życia mieszkańców osiedla Pawłowice we Wrocławiu. Jako mieszkańcy wykonujemy nasze działania w ramach stowarzyszenia nieodpłatnie. Aby jednak nasza pomoc mogła być większa oraz efektywniejsza potrzebujemy wsparcia finansowego. W tym celu zwracamy się do Ciebie Czytelniczko i Czytelniku z prośbą o przekazanie na cele naszego stowarzyszenia 1% z Twojego PIT.

Dane do przekazania 1% – KRS: 0000358161

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów. Pieniądze zostaną przekazane na cele statusowe stowarzyszenia takie jak:

  • walka z planowaną podwrocławską Spalarnią Śmieci – po więcej informacji odsyłam na stronę Inicjatywa społeczna STOP Wrocławskiej Spalarni 
  • wsparcie zespołu szkolno-przedszkolnego numer 27 działającego na terenie osiedla Pawłowice
  • lokalne inicjatywy Stowarzyszenia

Z wyrazami podziękowania oraz pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia

Finał projektu „Namaluj Pawłowice” – wernisaż i koncert (17-07-2021)

Wczoraj, tj. w sobotę 17 lipca 2021 roku obok Jeziora Pawłowickiego miał miejsce finał projektu „Namaluj Pawłowice”, którego inicjatorką w ramach 25. edycji mikrograntów była Pani Elżbieta Niciak. Dzięki życzliwości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczestnicy projektu mieli wcześniej możliwość pracy w plenerze na terenie parku obok pałacu pawłowickiego.

Zakończenie projektu miało formę wernisażu oraz koncertu Kwintetu Jazzowego. Poniżej przedstawiamy krótką galerię zdjęć z tego wydarzenia. Miejsce i piękno przyrody uwypukliły prezentowane dzieła malarskie.

Ta zielona okolica musi pozostać taka jaka jest bez żadnego uciążliwego sąsiedztwa w postaci planowanej spalarni śmieci (sprawę wciąż monitorujemy, zaś aktualności z tym związane są na stronie i profilu FB stopspalarni.pl).

Popołudniowy czas wernisażu przy świetnej muzyce zostanie na długo w naszej pamięci. Gratulujemy organizatorce oraz wszystkim uczestnikom warsztatów „Namaluj Pawłowice” oraz w imieniu mieszkańców dziękujemy Radzie Osiedla Pawłowice za pomoc przy organizacji wernisażu.

Emisja ogólnopolskiego TV programu interwencyjnego „Alarm” (10.06.2021)

W dzisiejszym dniu, tj. 10.06.2021 o godz. 20:10 w TVP1 w programie interwencyjnym „Alarm” przedstawiono reportaż dotyczący ogromnej spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja „Fortum” planuje wybudować tuż przy północnej granicy Wrocławia.

Bezpośredni link do materiału jest pod podanym linkiem: https://vod.tvp.pl/video/alarm,10062021,53917209, zaś wszystkie zaprezentowane w niniejszym wpisie kadry pochodzą z reportażu programu „Alarm”.

Pierwsze i ostatnie minuty programu nagrane były we Wrocławiu (kadry poniżej).

Sprawa jest bardzo złożona i trudno było w 7 minutowym materiale przedstawić wszystkie nagrane we Wrocławiu wypowiedzi zwłaszcza, że część reportażu nagrano na Górnym Śląsku, również w tamtejszej spalarni (kadry poniżej).

Oprócz wypowiedzi mieszkańców pokazano nieudaną próbę kontaktu reportera z młodą osobą (kadr poniżej), która nabyła w wieku 19 lat za 1 mln złotych działkę, którą za kilkunastokrotnie większą kwotę chce odkupić firma „Fortum” i wybudować na tej działce spalarnię.

Przedstawiony w materiale „dyżurny naukowiec”, który na zlecenie firmy „Fortum” twierdzi, że spalarnie są nieszkodliwe, albo mniej szkodliwe niż wypalenie 1 papierosa dziennie, jest absolutnie niewiarygodny, gdyż ma wyraźny konflikt interesów („badania” za pieniądze inwestora lub na jego zlecenie siłą rzeczy nie mogą być traktowane jako obiektywne badania naukowe).

Bardzo ważne jest również stwierdzenie mieszkanki Zabrza, mieszkającej nieopodal spalarni (kadry poniżej), która na pytanie o nieprzyjemne zapachy odpowiedziała, że zdarzają się takie sytuacje i wtedy „człowiek się zaraz wystraszy czy mu się instalacja nie pali elektryczna, ale jest to chwila – 5-10 minut i później nie czuć tego zapachu”. Oprócz fizjologicznego przyzwyczajenia się do obcego zapachu, na który się po kilku minutach nie zwraca się uwagi – opinia mieszkanki Zabrza dowodzi, że emisja związków wonnych i bezwonnych jest nie tylko uciążliwa, ale przede wszystkim – co można stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem – szkodliwa dla ludzkiego zdrowia. Takie dodatkowe szkodliwe emisje ze spalarni jest trudno obiektywnie zmierzyć bez specjalistycznego sprzętu i udowodnić, zaś spalarnia nie jest oczywiście zainteresowana, aby takie incydenty nagłaśniać.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie chciał wypowiedzieć się w tej sprawie do kamery, ale w wydanym przez niego [w dniu nagrywania materiału, tj. 1.06.2021] oświadczeniu można znaleźć informację, że m.in. będzie starał się wsłuchać w opinie mieszkańców, aczkolwiek zastrzegł się, że spalarnia nie ma być budowana na terenie miasta Wrocławia. Większą odwagą wykazał się wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki (na terenie której miałaby powstać spalarnia), który powiedział do kamery, że będzie się liczył przede wszystkim z wolą mieszkańców, którzy nie chcą tej spalarni.

Końcowy przekaz reportażu nie do końca jest zgodny z najnowszymi badaniami naukowymi czy też polityką Unii Europejskiej, która nie dofinansowuje spalarni, gdyż jest to technologia przestarzała i w dłuższym okresie czasu szkodliwa dla zdrowia zwłaszcza dzieci. Nie można przejść obojętnie wobec tezy końcowej reportażu, że w wielu miastach „spalarnie działają, mieszkańcy je zaakceptowali i nie narzekają”. Nie narzekają, gdyż nie zawsze łączą swoje problemy zdrowotne z obecnością spalarni w okolicy. Nieświadomość ludzi i zaakceptowanie przez nich takich obiektów nie jest argumentem, aby w innych miejscach budować takie szkodliwe relikty przeszłości. Zgodzić się natomiast można z ostatnim zdaniem programu: „czy ktoś z Państwa chciałby mieszkać w takim sąsiedztwie?”

Mamy nadzieję, że już nigdzie w Polsce nie powstaną takie przestarzałe monstra jakim są spalarnie. Problem śmieci można rozwiązać inaczej.

Oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała ws. spalarni z dnia 9.06.2021

Dzisiaj, tj. 9.06.2021 w godzinach popołudniowych na profilu facebook’owym Gminy Wisznia Mała ukazało się oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała p. Jakuba Bronowickiego w sprawie ogromnej spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja Fortum chce wybudować tuż przy północnej granicy Wrocławia. Wójt Gminy Wisznia Mała napisał m.in.:

„Chciałbym wyrazić tym samym poparcie dla sprzeciwu mieszkańców Gminy Wisznia Mała wobec budowy elektrociepłowni w Biskupicach i jednocześnie wesprzeć tych, którzy już teraz protestują przeciwko inwestycji firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Świadom opinii lokalnej społeczności wyrażam swój sprzeciw i apeluję do firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Jest to bardzo ważne oświadczenie wskazujące, że wsłuchując się w głos lokalnej społeczności, można podjąć ostatecznie racjonalną i mądrą decyzję.

Link do oświadczenia umieszczonego na Facebook’u znajduje się tutaj.

Plik graficzny tego oświadczenia przedstawiamy również poniżej

Wydanie specjalne Pisma Osiedlowego „Pawłowice” (1-06-2021)

W dniu wczorajszym, tj. 1-06-2021 ukazał się drukiem numer specjalny Gazety Osiedlowej „Pawłowice”, który w całości był poświęcony problemowi ogromnej spalarni śmieci, której budowę planuje międzynarodowa korporacja „Fortum” tuż przy północnej granicy Wrocławia.

Wersja PDF tego wydania jest do pobrania po kliknięciu w poniższą grafikę lub pod linkiem: Pawlowice nr 143_wydanie specjalne(OK)

Nagranie do ogólnopolskiego TV programu interwencyjnego „Alarm” w dniu 1-06-2021

W Dzień Dziecka 1.06.2021 zawitał do Wrocławia zespół ogólnopolskiego telewizyjnego programu interwencyjnego „Alarm”. Spotkanie ustalone było na godzinę 17:00, ale korki na autostradzie A4 spowodowały, że jadąca z Górnego Śląska ekipa telewizyjna przyjechała o 18:30. Czas ten organizatorzy – dzięki nagłośnieniu – wykorzystali na zaznajomienie przybyłych ze szczegółami protestu przeciwko planom budowy ogromnej spalarni śmieci tuż przy północnej granicy Wrocławia. Zdjęcia poniżej ukazują czas pomiędzy godziną 17:00 a 18:30 kiedy prowadzony był wewnętrzny dialog społeczny (każdy kto chciał mógł zadać pytanie albo zabrać głos).

O godzinie 18:30 po przybyciu zespołu telewizyjnego rozpoczęto nagranie. Po spontanicznym skandowaniu haseł proekologicznych w pierwszej kolejności wypowiedziały się dzieci, które miały przesłanie do międzynarodowej korporacji o tym, że nie spala się śmieci (fot. poniżej).

Wypowiedzieć mogli się mieszkańcy oraz eksperci. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane podczas nagrywania materiału filmowego do reportażu.

Spotkanie mieszkańców z całego Wrocławia, sąsiednich gmin Długołęka oraz Wisznia Mała trwało jeszcze w mniejszych grupach dalej po zakończeniu nagrania materiału do reportażu. Jedno jest pewne: zorganizowana, świadoma i zdeterminowana społeczność jest w stanie przeciwstawić się planom międzynarodowej korporacji w robieniu brudnego biznesu kosztem zdrowia mieszkańców i niszczenia naturalnego środowiska. Cała Polska będzie miała okazję poznać reakcję mieszkańców na plany budowy archaicznej spalarni śmieci – na terenie prawie milionowej aglomeracji wrocławskiej w bezpośredniej bliskości niskiej zabudowy jednorodzinnej. Niebezpieczne substancje z tej spalarni są zagrożeniem dla całego miasta Wrocławia jak również gminy Długołęka i Wisznia Mała.

Emisja materiału jest planowana po 7 czerwca. O dacie emisji będzie można dowiedzieć na „stopspalarni.pl” i na powiązanych profilach FB jak również na naszej stronie internetowej.

Organizatorzy m.in. za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania tego wydarzenia, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na nagranie. Dziękujemy!

Materiał filmowy z 26.05.2021 o spalarni w Telewizji Wrocław

Telewizja Wrocław w Faktach w dniu 26.05.2021 wyemitowała materiał filmowy o spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja planuje postawić tuż przy północnej granicy Wrocławia.  Spalarnia śmieci oraz jej niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi oraz całe środowisko jest problemem całego Wrocławia oraz sąsiednich miejscowości.

Materiał filmowy wraz z tekstem dotyczącym tej sprawy można znaleźć pod linkiem: https://wroclaw.tvp.pl/54011276/obawy-mieszkancow-przed-nowa-elektrocieplownia-ze-spalarnia

Bezpośredni odniesienie do materiału filmowego na YouTube znajduje pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=aSVCNek8iEU

 

Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

UCZESTNICY:
BIURO POSELSKIE POSŁANKI NA SEJM RP MAŁGORZATY TRACZ:
Robert Suligowski – asystent społeczny posłanki Małgorzaty Tracz, Przewodniczący Koła Wrocławskiego Partii Zieloni
STRONA SPOŁECZNA:
Filip Bartczak – mieszkaniec Wrocławia
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Posłanki Małgorzaty Tracz oraz Partii Zieloni wobec planowanej budowy spalarni śmieci.

USTALENIA SPOTKANIA:
1. Podjęta będzie przez Panią Posłankę interwencja poselska w sprawie planowanej budowy spalarni śmieci.
2. Sprawa będzie nagłaśniana i oceniana m.in. za pomocą publikacji w mediach społecznościowych.
3. Przewidziana jest wspólna konferencja prasowa w tej sprawie.
4. Pani Posłanka wystąpi o informację publiczną w sprawie poznania treści umowy trójstronnej pomiędzy firmą Fortum, Gminą Wrocław i Gminą Wisznia Mała.

KOLEJNE KROKI:
Powyższe działania przeprowadzone będą przez Panią Posłankę w najbliższych dniach, zaś o ich efektach powiadomiona będzie strona społeczna.

Tekst był autoryzowany przez Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Tekst notatki w wersji PDF: 2021-05-25 Notatka ze spotkania w Biurze Poselskim Posłanki Małgorzaty Tracz