Informacja o wysokości kwot otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice i Ramiszów” otrzymało w 2021 roku darowizny od osób fizycznych na działalność statutową w łącznej kwocie 26.870,00 zł, które zostały przeznaczone na następujące cele:

 – nauka, edukacja, oświata i wychowanie

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.