Informacja o wysokości kwot otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Nasze Pawłowice i Ramiszów” otrzymało w 2021 roku darowizny od osób fizycznych na działalność statutową w łącznej kwocie 26.870,00 zł, które zostały przeznaczone na następujące cele:

 – nauka, edukacja, oświata i wychowanie

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Finał projektu „Namaluj Pawłowice” – wernisaż i koncert (17-07-2021)

Wczoraj, tj. w sobotę 17 lipca 2021 roku obok Jeziora Pawłowickiego miał miejsce finał projektu „Namaluj Pawłowice”, którego inicjatorką w ramach 25. edycji mikrograntów była Pani Elżbieta Niciak. Dzięki życzliwości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczestnicy projektu mieli wcześniej możliwość pracy w plenerze na terenie parku obok pałacu pawłowickiego.

Zakończenie projektu miało formę wernisażu oraz koncertu Kwintetu Jazzowego. Poniżej przedstawiamy krótką galerię zdjęć z tego wydarzenia. Miejsce i piękno przyrody uwypukliły prezentowane dzieła malarskie.

Ta zielona okolica musi pozostać taka jaka jest bez żadnego uciążliwego sąsiedztwa w postaci planowanej spalarni śmieci (sprawę wciąż monitorujemy, zaś aktualności z tym związane są na stronie i profilu FB stopspalarni.pl).

Popołudniowy czas wernisażu przy świetnej muzyce zostanie na długo w naszej pamięci. Gratulujemy organizatorce oraz wszystkim uczestnikom warsztatów „Namaluj Pawłowice” oraz w imieniu mieszkańców dziękujemy Radzie Osiedla Pawłowice za pomoc przy organizacji wernisażu.

Emisja ogólnopolskiego TV programu interwencyjnego „Alarm” (10.06.2021)

W dzisiejszym dniu, tj. 10.06.2021 o godz. 20:10 w TVP1 w programie interwencyjnym „Alarm” przedstawiono reportaż dotyczący ogromnej spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja „Fortum” planuje wybudować tuż przy północnej granicy Wrocławia.

Bezpośredni link do materiału jest pod podanym linkiem: https://vod.tvp.pl/video/alarm,10062021,53917209, zaś wszystkie zaprezentowane w niniejszym wpisie kadry pochodzą z reportażu programu „Alarm”.

Pierwsze i ostatnie minuty programu nagrane były we Wrocławiu (kadry poniżej).

Sprawa jest bardzo złożona i trudno było w 7 minutowym materiale przedstawić wszystkie nagrane we Wrocławiu wypowiedzi zwłaszcza, że część reportażu nagrano na Górnym Śląsku, również w tamtejszej spalarni (kadry poniżej).

Oprócz wypowiedzi mieszkańców pokazano nieudaną próbę kontaktu reportera z młodą osobą (kadr poniżej), która nabyła w wieku 19 lat za 1 mln złotych działkę, którą za kilkunastokrotnie większą kwotę chce odkupić firma „Fortum” i wybudować na tej działce spalarnię.

Przedstawiony w materiale „dyżurny naukowiec”, który na zlecenie firmy „Fortum” twierdzi, że spalarnie są nieszkodliwe, albo mniej szkodliwe niż wypalenie 1 papierosa dziennie, jest absolutnie niewiarygodny, gdyż ma wyraźny konflikt interesów („badania” za pieniądze inwestora lub na jego zlecenie siłą rzeczy nie mogą być traktowane jako obiektywne badania naukowe).

Bardzo ważne jest również stwierdzenie mieszkanki Zabrza, mieszkającej nieopodal spalarni (kadry poniżej), która na pytanie o nieprzyjemne zapachy odpowiedziała, że zdarzają się takie sytuacje i wtedy „człowiek się zaraz wystraszy czy mu się instalacja nie pali elektryczna, ale jest to chwila – 5-10 minut i później nie czuć tego zapachu”. Oprócz fizjologicznego przyzwyczajenia się do obcego zapachu, na który się po kilku minutach nie zwraca się uwagi – opinia mieszkanki Zabrza dowodzi, że emisja związków wonnych i bezwonnych jest nie tylko uciążliwa, ale przede wszystkim – co można stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem – szkodliwa dla ludzkiego zdrowia. Takie dodatkowe szkodliwe emisje ze spalarni jest trudno obiektywnie zmierzyć bez specjalistycznego sprzętu i udowodnić, zaś spalarnia nie jest oczywiście zainteresowana, aby takie incydenty nagłaśniać.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie chciał wypowiedzieć się w tej sprawie do kamery, ale w wydanym przez niego [w dniu nagrywania materiału, tj. 1.06.2021] oświadczeniu można znaleźć informację, że m.in. będzie starał się wsłuchać w opinie mieszkańców, aczkolwiek zastrzegł się, że spalarnia nie ma być budowana na terenie miasta Wrocławia. Większą odwagą wykazał się wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki (na terenie której miałaby powstać spalarnia), który powiedział do kamery, że będzie się liczył przede wszystkim z wolą mieszkańców, którzy nie chcą tej spalarni.

Końcowy przekaz reportażu nie do końca jest zgodny z najnowszymi badaniami naukowymi czy też polityką Unii Europejskiej, która nie dofinansowuje spalarni, gdyż jest to technologia przestarzała i w dłuższym okresie czasu szkodliwa dla zdrowia zwłaszcza dzieci. Nie można przejść obojętnie wobec tezy końcowej reportażu, że w wielu miastach „spalarnie działają, mieszkańcy je zaakceptowali i nie narzekają”. Nie narzekają, gdyż nie zawsze łączą swoje problemy zdrowotne z obecnością spalarni w okolicy. Nieświadomość ludzi i zaakceptowanie przez nich takich obiektów nie jest argumentem, aby w innych miejscach budować takie szkodliwe relikty przeszłości. Zgodzić się natomiast można z ostatnim zdaniem programu: „czy ktoś z Państwa chciałby mieszkać w takim sąsiedztwie?”

Mamy nadzieję, że już nigdzie w Polsce nie powstaną takie przestarzałe monstra jakim są spalarnie. Problem śmieci można rozwiązać inaczej.

Oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała ws. spalarni z dnia 9.06.2021

Dzisiaj, tj. 9.06.2021 w godzinach popołudniowych na profilu facebook’owym Gminy Wisznia Mała ukazało się oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała p. Jakuba Bronowickiego w sprawie ogromnej spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja Fortum chce wybudować tuż przy północnej granicy Wrocławia. Wójt Gminy Wisznia Mała napisał m.in.:

„Chciałbym wyrazić tym samym poparcie dla sprzeciwu mieszkańców Gminy Wisznia Mała wobec budowy elektrociepłowni w Biskupicach i jednocześnie wesprzeć tych, którzy już teraz protestują przeciwko inwestycji firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Świadom opinii lokalnej społeczności wyrażam swój sprzeciw i apeluję do firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Jest to bardzo ważne oświadczenie wskazujące, że wsłuchując się w głos lokalnej społeczności, można podjąć ostatecznie racjonalną i mądrą decyzję.

Link do oświadczenia umieszczonego na Facebook’u znajduje się tutaj.

Plik graficzny tego oświadczenia przedstawiamy również poniżej

Wydanie specjalne Pisma Osiedlowego „Pawłowice” (1-06-2021)

W dniu wczorajszym, tj. 1-06-2021 ukazał się drukiem numer specjalny Gazety Osiedlowej „Pawłowice”, który w całości był poświęcony problemowi ogromnej spalarni śmieci, której budowę planuje międzynarodowa korporacja „Fortum” tuż przy północnej granicy Wrocławia.

Wersja PDF tego wydania jest do pobrania po kliknięciu w poniższą grafikę lub pod linkiem: Pawlowice nr 143_wydanie specjalne(OK)

Nagranie do ogólnopolskiego TV programu interwencyjnego „Alarm” w dniu 1-06-2021

W Dzień Dziecka 1.06.2021 zawitał do Wrocławia zespół ogólnopolskiego telewizyjnego programu interwencyjnego „Alarm”. Spotkanie ustalone było na godzinę 17:00, ale korki na autostradzie A4 spowodowały, że jadąca z Górnego Śląska ekipa telewizyjna przyjechała o 18:30. Czas ten organizatorzy – dzięki nagłośnieniu – wykorzystali na zaznajomienie przybyłych ze szczegółami protestu przeciwko planom budowy ogromnej spalarni śmieci tuż przy północnej granicy Wrocławia. Zdjęcia poniżej ukazują czas pomiędzy godziną 17:00 a 18:30 kiedy prowadzony był wewnętrzny dialog społeczny (każdy kto chciał mógł zadać pytanie albo zabrać głos).

O godzinie 18:30 po przybyciu zespołu telewizyjnego rozpoczęto nagranie. Po spontanicznym skandowaniu haseł proekologicznych w pierwszej kolejności wypowiedziały się dzieci, które miały przesłanie do międzynarodowej korporacji o tym, że nie spala się śmieci (fot. poniżej).

Wypowiedzieć mogli się mieszkańcy oraz eksperci. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane podczas nagrywania materiału filmowego do reportażu.

Spotkanie mieszkańców z całego Wrocławia, sąsiednich gmin Długołęka oraz Wisznia Mała trwało jeszcze w mniejszych grupach dalej po zakończeniu nagrania materiału do reportażu. Jedno jest pewne: zorganizowana, świadoma i zdeterminowana społeczność jest w stanie przeciwstawić się planom międzynarodowej korporacji w robieniu brudnego biznesu kosztem zdrowia mieszkańców i niszczenia naturalnego środowiska. Cała Polska będzie miała okazję poznać reakcję mieszkańców na plany budowy archaicznej spalarni śmieci – na terenie prawie milionowej aglomeracji wrocławskiej w bezpośredniej bliskości niskiej zabudowy jednorodzinnej. Niebezpieczne substancje z tej spalarni są zagrożeniem dla całego miasta Wrocławia jak również gminy Długołęka i Wisznia Mała.

Emisja materiału jest planowana po 7 czerwca. O dacie emisji będzie można dowiedzieć na „stopspalarni.pl” i na powiązanych profilach FB jak również na naszej stronie internetowej.

Organizatorzy m.in. za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania tego wydarzenia, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na nagranie. Dziękujemy!

Materiał filmowy z 26.05.2021 o spalarni w Telewizji Wrocław

Telewizja Wrocław w Faktach w dniu 26.05.2021 wyemitowała materiał filmowy o spalarni śmieci, którą międzynarodowa korporacja planuje postawić tuż przy północnej granicy Wrocławia.  Spalarnia śmieci oraz jej niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi oraz całe środowisko jest problemem całego Wrocławia oraz sąsiednich miejscowości.

Materiał filmowy wraz z tekstem dotyczącym tej sprawy można znaleźć pod linkiem: https://wroclaw.tvp.pl/54011276/obawy-mieszkancow-przed-nowa-elektrocieplownia-ze-spalarnia

Bezpośredni odniesienie do materiału filmowego na YouTube znajduje pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=aSVCNek8iEU

 

Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

UCZESTNICY:
BIURO POSELSKIE POSŁANKI NA SEJM RP MAŁGORZATY TRACZ:
Robert Suligowski – asystent społeczny posłanki Małgorzaty Tracz, Przewodniczący Koła Wrocławskiego Partii Zieloni
STRONA SPOŁECZNA:
Filip Bartczak – mieszkaniec Wrocławia
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Posłanki Małgorzaty Tracz oraz Partii Zieloni wobec planowanej budowy spalarni śmieci.

USTALENIA SPOTKANIA:
1. Podjęta będzie przez Panią Posłankę interwencja poselska w sprawie planowanej budowy spalarni śmieci.
2. Sprawa będzie nagłaśniana i oceniana m.in. za pomocą publikacji w mediach społecznościowych.
3. Przewidziana jest wspólna konferencja prasowa w tej sprawie.
4. Pani Posłanka wystąpi o informację publiczną w sprawie poznania treści umowy trójstronnej pomiędzy firmą Fortum, Gminą Wrocław i Gminą Wisznia Mała.

KOLEJNE KROKI:
Powyższe działania przeprowadzone będą przez Panią Posłankę w najbliższych dniach, zaś o ich efektach powiadomiona będzie strona społeczna.

Tekst był autoryzowany przez Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Tekst notatki w wersji PDF: 2021-05-25 Notatka ze spotkania w Biurze Poselskim Posłanki Małgorzaty Tracz

Materiał filmowy z 25.05.2021 o spalarni w TV Echo24

Dnia 25.05.2021 w TV Echo24 ukazał się materiał filmowy dotyczący spalarni śmieci. W niespełna 4 minutowym filmie ukazano opinie strony społecznej (w tym ekologa), jak również inwestora.

Wbrew zapewnieniom zwolenników spalania śmieci jest to technologia przestarzała i szkodliwa dla środowiska oraz ludzi. Również lokalizacja na węźle drogowym Wrocław – Psie Pole jest nie tylko zagrożeniem dla otoczenia spalarni, ale w przypadku awarii może być przyczyną uciążliwego sparaliżowania ruchu drogowego i kolejowego.

Materiał filmowy oraz artykuł dotyczący tej sprawy znajduje się pod poniższym linkiem: https://echo24.tv/olbrzymia-spalarnia-pod-wroclawiem-mieszkancy-mowia-stop-inwestycji/

Bezpośredni link do filmu na YT: https://www.youtube.com/watch?v=DhmtJ8hBpso

Przedstawiamy również wybrane zdjęcia wykonane podczas nagrywania materiału filmowego, co miało miejsce w piątek 21.05.2021 na terenie Ramiszowa.

Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

UCZESTNICY:
GMINA DŁUGOŁĘKA:
Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka
Joanna Adamek – Zastępca Wójta Gminy Długołęka
Monika Szczepaniak – Sołtys Ramiszowa
STOWARZYSZENIE NASZE PAWŁOWICE I RAMISZÓW:
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu
Marcin Gruszko – Radca Prawny
RADA OSIEDLA WROCŁAW PAWŁOWICE:
Aleksandra Bienias – Członek Rady Osiedla
Wojciech Jakubik – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Gminy Długołęka wobec planowanej spalarni śmieci.

PRZEBIEG I PODSUMOWANIE SPOTKANIA:
1. Wójt Gminy Długołęka oświadczył, że jest stanowczo przeciwny projektowi powstania spalarni śmieci. Podtrzymuje swoją decyzję z 2019 r. i nigdy nie zmieni zdania.
2. Niezależnie od powyższego, Wójt Gminy Długołęka uważa, że planowana lokalizacja spalarni śmieci jest niemożliwa do zaakceptowania przede wszystkim ze względu na bliskość zabudowy mieszkaniowej oraz na znajdujące się w pobliżu obszary Natura 2000, Wzgórza Trzebnickie jak również znaczne zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach, w tym również gminnych.
3. Wójt Gminy Długołęka jest zdania, że powinno się skupić na proekologicznym podejściu i ograniczaniu ilości śmieci i dlatego w Gminie Długołęka od lat promuje działania redukujące ilość wytwarzanych śmieci.
4. Według informacji Zastępcy Wójta, radcy prawni Gminy Długołęka analizują możliwości prawne niedopuszczenia do powstania spalarni. Wójt Gminy Długołęka zadeklarował wszelką pomoc w działaniach, w tym prawnych, mających na celu niedopuszczenie do jej powstania.

KOLEJNE KROKI:
1. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów zaproponowało przeprowadzenie spotkania informacyjnego z ekspertami dla Członków Rady Gminy. Wójt Gminy Długołęka zaproponował, aby spotkanie odbyło się podczas Komisji połączonej Rady Gminy, na którą zaproszeni mogliby zostać również Sołtysi. Termin i godzina zostanie ustalona przez strony.
2. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów oraz Rada Osiedla Wrocław Pawłowice wniosły o przekazywanie przez Wójta Gminy Długołęka wszelkich informacji w zakresie planowanej budowy spalarni śmieci na wskazane poniżej adresy e-mail:
– Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów: biuro@nasze-pawlowice.pl
– Rada Osiedla Wrocław Pawłowice: pawlowice@osiedla.wroclaw.pl

Tekst był autoryzowany przez Wójta Gminy Długołęka

Tekst notatki w wersji PDF:  2021-05-21 Notatka ze spotkania w Gminie Długołęka