Możliwość przekazania 1% podatku

Jak co roku mogą Państwo przekazać naszej organizacji 1% swoich podatków. Od dwóch lat, jako Organizacja Pożytku Publicznego,  co roku przekazujemy Szkole Podstawowej nr 39 we Wrocławiu Państwa wpłaty pochodzące z 1% w wysokości ok. 11.000 zł-12.000 zł rocznie. Wszystkie osoby chcące przekazać SP39 we Wrocławiu-Pawłowicach swój 1% podatków prosimy, aby w odpowiednim miejscu swojego zeznania rocznego wpisały nr KRS naszego stowarzyszenia 0000358161, a jako cel szczegółowy wskazały „SP39 we Wrocławiu”.

Jeżeli chcieliby Państwo przekazać swój 1% podatku naszej organizacji na inny cel to proszę go wpisać w rubryce „cel szczegółowy”. Jeżeli będzie wpisany sam numer KRS bez podania celu szczegółowego to zarząd stowarzyszenia podejmie decyzję na co przeznaczyć taką kwotę. W zdecydowanej większości przypadków przeznaczaliśmy te pieniądze na rzecz SP39 we Wrocławiu.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok

14 czerwca 2018 roku miało miejsce Walne Zebranie naszego stowarzyszenia, podczas którego m.in. udzielono absolutorium zarządowi. Poniżej, jak również w zakładce „Dokumenty OPP”, znajdują się dwa sprawozdania za 2017 rok – merytoryczne oraz finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017

Podczas Walnego Zebrania zarząd w dotychczasowym składzie został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję, tj. do roku 2022.

Rozbudowa starego budynku SP39 we Wrocławiu-Pawłowicach

W dniu dzisiejszym stowarzyszenie otrzymało list od Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiedź dotyczyła pisma, które wysłaliśmy wspierając działania Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu-Pawłowicach.

W piśmie tym zakomunikowano nam, że „nie ma możliwości równoczesnej rozbudowy starego budynku szkoły przy realizacji obecnej inwestycji”.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą mimo wszystko do rozbudowy starego budynku szkoły. Skan otrzymanego dzisiaj pisma znajduje się pod poniższym linkiem.

NPiR_20180614_0001