Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok

14 czerwca 2018 roku miało miejsce Walne Zebranie naszego stowarzyszenia, podczas którego m.in. udzielono absolutorium zarządowi. Poniżej, jak również w zakładce „Dokumenty OPP”, znajdują się dwa sprawozdania za 2017 rok – merytoryczne oraz finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017

Podczas Walnego Zebrania zarząd w dotychczasowym składzie został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję, tj. do roku 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.