Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice i Ramiszów"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

Organizacja pożytku publicznego

Strona stowarzyszenia "Nasze Pawłowice i Ramiszów"
z Wrocławia i gminy Długołęka

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice" zarejestrowane zostało 10.06.2010 roku. W 2012 roku ze względu na naszych nowych członków zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia na "Nasze Pawłowice i Ramiszów". Głównym naszym celem jest poprawa jakości życia zarówno na Pawłowicach i w Ramiszowie oraz w całym Wrocławiu i gminie Długołęka gdyż jako mieszkańcy tutaj płacimy swoje podatki.

Do Stowarzyszenia należą głównie mieszkańcy Pawłowic i Ramiszowa, ale otwarci jesteśmy również na nowych członków. Deklaracja członkowska jest do pobrania tutaj. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć również w zamkniętej grupie dyskusyjnej.

Zainteresowani jesteśmy rozwojem Wrocławia, gminy Długołęka oraz ich okolic dlatego też zapraszamy do współpracy organizacje oraz osoby, którym na sercu leży poprawa jakości życia w naszej "Małej Ojczyźnie". W jedności siła!

Stowarzyszenie "Nasze Pawłowice i Ramiszów"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161
konto bankowe: 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344
e-mail: biuro@nasze-pawlowice.pl , telefony do członków zarządu: 606.200.762, 512.191.490, 510.066.423

Mapa Google osiedla Wrocław - Pawłowice
(przeglądarki Firefox i Opera prawidłowo wyświetlają naniesione obiekty)


Pokaż Wrocław - Pawłowice na większej mapie 

Street View: Wrocław - Pawłowice
(start na pętli autobusowej na ul. Widawskiej)


Wyświetl większą mapę 

Zdjęcia osiedla Wrocław - Pawłowice wg znaczników na mapie Google
(przeglądarki Firefox i Opera prawidłowo wyświetlają naniesione obiekty)

 

Rok 2015

2015.03.19: Dodano dokument w sprawie budowy kanalizacji burzowej w ciągu ulic Forsycjowej i Konwaliowej
2015.03.07: Dodano galerię zdjęć okolic ulic Przebiśniegowej i Bratkowej oraz umieszczono mapę Google ze znacznikami zdjęć osiedla
2015.02.19: Dodano galerię zdjęć ulic Forsycjowej i Konwaliowej

Rok 2013

2013.07.10: Dodano galerię zdjęć ulic Forsycjowej i Konwaliowej

Rok 2012

2012.03.22: Dodano okienko "Street view" na stronie głównej
2012.03.15:
Dodano podstronę dotyczącą chronologii działań zmierzających do usunięcia błędnego oznakowania na AOW ("Psie Pole" zamiast "Pawłowice")

2012.03.04:
Dodano dwa nowe filmiki w "zakłace" FILMY
oraz dokumenty: "Bezpieczeństwo pieszych na ul. Pawłowickiej", "Możliwość usunięcia azbestu", "Przebudowa ulic na Pawłowicach" ,"Odwodnienie ulic Forsycjowej i Konwaliowej", "Kanalizacja na Pawłowicach (MPWiK)", "Drogowskazy na AOW a Pawłowice", "Lampy na Pawłowicach (brak odpowiedzi z firmy Tauron Dystrybucja)" , "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2012 - m.in. Forsycjowa i Konwaliowa"
2012.02.29:
Dodano plik PDF "Kurier Pawłowicki" nr 3 (styczeń-luty 2012)

2012.02.19:
Dodano trzecią galerię zdjęć udowadniajacą konieczność budowy kanalizacji deszczowej na całej długości ulic Forsycjowej i Konwaliowej.

2012.02.12:
Dodano "zakładkę" FILMY
2012.01.04:
Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Inwestycje SMP na Pawłowicach

Rok 2011

Ostatnio dodano lub zaktualizowano następujące podstrony:
2011.12.22:
Dodano plik PDF "Kurier Pawłowicki" nr 2 (listopad-grudzień 2011)
2011.11.09:
Dodano dokumenty projektu nowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego m.in. ulic Forsycjowej i Konwaliowej oraz plan zagospodarowania z 2001 roku
2011.10.05:
Dodano plik PDF "Kurier Pawłowicki" nr 1 (październik 2011)
2011.09.21:
Dodano galerię zdjęć - lampy przy ulicy Forsycjowej i Konwaliowej we Wrocławiu.

2011.09.16:
Uzupełniono podstronę w dziale dokumenty o oficjalny protokół odbioru lamp.
2011.09.13:
Dodano 2 podstrony w dziale dokumenty: Odbiór lamp na ul. Forsycjowej i Konwaliowej oraz Sprawa "zawrotki" na ul. Bora-Komorowskiego
.
2011.07.06:
Dodano 2 podstrony w dziale dokumenty: Sprawa chodników na Pawłowicach oraz Sprawa modernizacji oświetlenia ulic na Pawłowicach .
2011.05.19:
Dodano na stronie głównej mapę Google osiedla Pawłowice we Wrocławiu.
2011.04.03:
Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Stan ulic na Pawłowicach (2011).

2011.04.03:
Uzupełniono podstronę w dziale "Dokumenty": Sprawa budowy kanalizacji deszczowej oraz budowa nawierzchni docelowej osiedlowych ulic podczas budowy planowanej kanalizacji sanitarnej na Pawłowicach (2011).
2011.03.29:
Dodano mapkę odnośnie sprawy podtapiania wodą z pól uczelnianych posesji przy ulicy Forsycjowej i Pawłowickiej (2011)
2011.03.05:
Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Sprawa podtapiania wodą z pól uczelnianych posesji przy ulicy Forsycjowej i Pawłowickiej (2011).
2011.03.01:
Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Inicjatywy lokalne - budowa lamp w ulicach Forsycjowej i Konwaliowej (2011).
2011.01.30:
Dodano galerię zdjęć ulicy Pawłowickiej we Wrocławiu. Wniosek: ulica jest w złym stanie, wymaga remontu i poszerzenia.
2011.01.25:
Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Sprawa budowy kanalizacji deszczowej podczas budowy planowanej kanalizacji sanitarnej na Pawłowicach (2011).
2011.01.16:
Dodano drugą galerię zdjęć udowadniajacą konieczność budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Forsycjowej i Konwaliowej.
2011.01.11:
Dodano 2 podstrony w dziale "Dokumenty": Sprawa pętli autobusowej na Widowskiej (2009), Sprawa nowowybudowanej nawierzchni w ulicach Forsycjowej i Konwaliowej (2009).
2011.01.10: Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Inicjatywy lokalne - budowa lamp w ulicach Forsycjowej i Konwaliowej (2011).
2011.01.09: Dodano 1 podstronę w dziale "Dokumenty": Odpowiedź prezydenta Wrocławia na pismo naszego Stowarzyszenia (2010) oraz dodano 1 galerię zdjęć udowadniajacą konieczność budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Forsycjowej i Konwaliowej.
Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 512.191.490, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2015 - Maciej Oziembłowski