Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

UCZESTNICY:
GMINA DŁUGOŁĘKA:
Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka
Joanna Adamek – Zastępca Wójta Gminy Długołęka
Monika Szczepaniak – Sołtys Ramiszowa
STOWARZYSZENIE NASZE PAWŁOWICE I RAMISZÓW:
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu
Marcin Gruszko – Radca Prawny
RADA OSIEDLA WROCŁAW PAWŁOWICE:
Aleksandra Bienias – Członek Rady Osiedla
Wojciech Jakubik – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Gminy Długołęka wobec planowanej spalarni śmieci.

PRZEBIEG I PODSUMOWANIE SPOTKANIA:
1. Wójt Gminy Długołęka oświadczył, że jest stanowczo przeciwny projektowi powstania spalarni śmieci. Podtrzymuje swoją decyzję z 2019 r. i nigdy nie zmieni zdania.
2. Niezależnie od powyższego, Wójt Gminy Długołęka uważa, że planowana lokalizacja spalarni śmieci jest niemożliwa do zaakceptowania przede wszystkim ze względu na bliskość zabudowy mieszkaniowej oraz na znajdujące się w pobliżu obszary Natura 2000, Wzgórza Trzebnickie jak również znaczne zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach, w tym również gminnych.
3. Wójt Gminy Długołęka jest zdania, że powinno się skupić na proekologicznym podejściu i ograniczaniu ilości śmieci i dlatego w Gminie Długołęka od lat promuje działania redukujące ilość wytwarzanych śmieci.
4. Według informacji Zastępcy Wójta, radcy prawni Gminy Długołęka analizują możliwości prawne niedopuszczenia do powstania spalarni. Wójt Gminy Długołęka zadeklarował wszelką pomoc w działaniach, w tym prawnych, mających na celu niedopuszczenie do jej powstania.

KOLEJNE KROKI:
1. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów zaproponowało przeprowadzenie spotkania informacyjnego z ekspertami dla Członków Rady Gminy. Wójt Gminy Długołęka zaproponował, aby spotkanie odbyło się podczas Komisji połączonej Rady Gminy, na którą zaproszeni mogliby zostać również Sołtysi. Termin i godzina zostanie ustalona przez strony.
2. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów oraz Rada Osiedla Wrocław Pawłowice wniosły o przekazywanie przez Wójta Gminy Długołęka wszelkich informacji w zakresie planowanej budowy spalarni śmieci na wskazane poniżej adresy e-mail:
– Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów: biuro@nasze-pawlowice.pl
– Rada Osiedla Wrocław Pawłowice: pawlowice@osiedla.wroclaw.pl

Tekst był autoryzowany przez Wójta Gminy Długołęka

Tekst notatki w wersji PDF:  2021-05-21 Notatka ze spotkania w Gminie Długołęka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.