21 maja – Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

W dniu dzisiejszym, tj. 21.05.2021 obchodzony jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Program Natura 2000 ma celu ochronę cennych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych a także  gatunków znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

Ryc. 1. Obszar „Kumaki Dobrej” (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) obok planowanej spalarni śmieci

Podstawą Natura 2000 jest wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo, dlatego warto przypomnieć, że w bardzo bliskiej odległości od planowanej przez firmę Fortum spalarni śmieci EC OdNova znajduje się taki obszar, czyli Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kumaki Dobrej” (PLH020078) co przedstawiono na Ryc. 1.

Fot. 1. Kumak nizinny (Bombina bombina) – autor zdjęcia: Tomasz Skorupka

Warto przypomnieć, że na sąsiednim obszarze planowanej spalarni śmieci oprócz kumaka nizinnego (Fot. 1 i Fot. 2) występują bogate oraz liczne populacje innych płazów, jak również stare dęby ze stanowiskami takich chrząszczy jak pachnica dębowa czy kozioróg dębosz.

Fot. 2. Kumak nizinny (Bombina bombina) – autor zdjęcia: Tomasz Skorupka

Pamiętajmy, że tak bliska lokalizacja ogromnej spalarni śmieci jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, ale również flory i fauny oraz całego środowiska.

Źródła:

Dziękujemy p. Tomaszowi Skorupce za zgodę na umieszczenie jego zdjęć kumaka nizinnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.