Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Notatka ze spotkania w dniu 25.05.2021 w Biurze Poselskim Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

UCZESTNICY:
BIURO POSELSKIE POSŁANKI NA SEJM RP MAŁGORZATY TRACZ:
Robert Suligowski – asystent społeczny posłanki Małgorzaty Tracz, Przewodniczący Koła Wrocławskiego Partii Zieloni
STRONA SPOŁECZNA:
Filip Bartczak – mieszkaniec Wrocławia
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Posłanki Małgorzaty Tracz oraz Partii Zieloni wobec planowanej budowy spalarni śmieci.

USTALENIA SPOTKANIA:
1. Podjęta będzie przez Panią Posłankę interwencja poselska w sprawie planowanej budowy spalarni śmieci.
2. Sprawa będzie nagłaśniana i oceniana m.in. za pomocą publikacji w mediach społecznościowych.
3. Przewidziana jest wspólna konferencja prasowa w tej sprawie.
4. Pani Posłanka wystąpi o informację publiczną w sprawie poznania treści umowy trójstronnej pomiędzy firmą Fortum, Gminą Wrocław i Gminą Wisznia Mała.

KOLEJNE KROKI:
Powyższe działania przeprowadzone będą przez Panią Posłankę w najbliższych dniach, zaś o ich efektach powiadomiona będzie strona społeczna.

Tekst był autoryzowany przez Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Tracz

Tekst notatki w wersji PDF: 2021-05-25 Notatka ze spotkania w Biurze Poselskim Posłanki Małgorzaty Tracz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.