Treść petycji mieszkańców Wrocławia i okolic do Prezydenta Wrocławia przeciwko budowie spalarni

Mieszkańcy Wrocławia i okolic przygotowali petycję do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przeciwko budowie ogromnej spalarni śmieci umiejscowionej przy północno-wschodniej granicy Wrocławia. Poniżej przedstawiamy treść tej petycji, która znajduje się również jako załącznik w PDF z pustym formularzem do składania podpisów. Proszę pamiętać, aby po wydrukowaniu listy nie numerować jej (LP), gdyż będziemy te kartki łączyć i wtedy wpiszemy numery. Podpisane listy można składać w Radzie Osiedla Pawłowice lub do skrzynki pocztowej naszego stowarzyszenia.

Petycja do pobrania z listą w PDF: sprzeciw-pawlowice

 

Treść petycji:

Wrocław, 14.05.2021 r.

Niżej podpisani Mieszkańcy Wrocławia i okolic

Pan Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia

Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole (na granicy Gminy)

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest na terenie węzła Psie Pole AOW.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wczorajszym z mediów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowana przez Inwestora formuła spotkania YouTube wyklucza znaczną część mieszkańców, którzy z powodu wieku albo braku dostępności infrastruktury informatycznej nie będą mogli w nim uczestniczyć, a sama forma kanału YouTube zupełnie nie daje możliwości pełnej interakcji uczestników dyskusji. Tak potężne i uciążliwe inwestycje powinny być w szczególności omawiane z szeroką grupą zainteresowanych i poprzedzone wieloma spotkaniami, które dadzą możliwość wypowiedzi mieszkańcom.

Mając na uwadze troskę o dobra wspólne, atrakcyjność mieszkaniową i turystyczną miasta oraz okolicy, zdrowie jak i czyste środowisko, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci w proponowanej lokalizacji – przy wjeździe do miasta u zbiegu dróg S8 i DK98, w sąsiedztwie od lat istniejących osiedli mieszkaniowych Wrocławia i gminy Długołęka, które doceniane są przez obecnych mieszkańców jak i planowane przez obydwie gminy do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Pragniemy zauważyć, że już na chwilę obecną mierzymy się ze wzmożonym ruchem pojazdów, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, a dopuszczenie do realizacji planowanej inwestycji spotęguje tylko dalsze problemy.
Nie chcemy pogorszenia się jakości naszych osiedli, które od lat się rozwijały w harmonii z otoczeniem, a teraz w ich sąsiedztwie planuje się wprowadzenie inwestycji uciążliwej pod wieloma względami i potencjalnie niebezpiecznej dla cennego w tym rejonie środowiska przyrodniczego jak i dla mieszkańców.

Należy podkreślić, że w zakresie funkcji, formy czy skali przedsięwzięcia będzie to całkowicie obcy element w tym rejonie, budzący obawy społeczne.
Wrocław w ostatnim czasie aktywnie uczestniczy w działaniach antysmogowych, jakość powietrza powoli się poprawia, mamy także świadomość, że gospodarowanie odpadami musi być rozwiązane – jednak dlaczego kosztem pobliskich osiedli? Chcemy podziwiać naturę, w którą od lat są wkomponowane nasze osiedla, a nie kominy spalarni! Instalacje oczyszczania spalin przyczyniają się redukcji emisji zanieczyszczeń, ale nie eliminują ich całkowicie. Nie mówiąc o awariach, które przytrafiają się nawet w najnowocześniejszych instalacjach i obiektach przemysłowych. Potencjalnie powstałe zanieczyszczenia mogą objąć Wrocław jak i gminy sąsiednie.
Nie chcemy również kilkuset dodatkowych samochodów ciężarowych dziennie, które zwiększą ruch, hałas, emisję zanieczyszczeń, ograniczą bezpieczeństwo na drogach i spowodują odór w okolicy planowanej spalarni śmieci.

Należy również wziąć pod uwagę, że lokalizację planowanej spalarni nie należy tylko rozpatrywać biorąc pod uwagę jedynie odległości od istniejących zabudowań. To także praktycznie bezpośrednie sąsiedztwo dopiero rozwijających się części osiedli mieszkaniowych, które były od lat świadomie zaplanowane w tym rejonie, ze względu na atrakcyjny rejon do zamieszkania, co potwierdzają obowiązujące dokumenty gminne. Z tego względu należy wziąć pod uwagę fakt, że planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wartość domów i gruntów w tym rejonie i realne jej obniżenie.

Pragniemy również zauważyć, że obecne podejście Unii Europejskiej wyraźnie pokazuje kierunek na przyszłość dla państw członkowskich związany choćby z Europejskim Zielonym Ładem i finansowaniem inwestycji, gdzie wskazuje się odejście od spalarni odpadów, a ukierunkowanie na inwestycje związane z recyklingiem, wtórnym zagospodarowywaniem i wykorzystywaniem odpadów oraz przede wszystkim ograniczaniem ich ilości. Ten trend został już zapoczątkowany w 2015 r. Planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wskazano, że sposób, w jaki zbieramy odpady i nimi gospodarujemy może prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu i sprawić, że cenne materiały będą trafiały z powrotem do gospodarki, lub może skutkować niewydajnym systemem, w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, co może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i powodować znaczne straty gospodarcze. W ostatnim czasie ten trend ku recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu tylko się jeszcze bardziej wzmacnia.

Z tego względu uważamy, że samorządy i my jako mieszkańcy powinniśmy stawiać przede wszystkim na selektywną zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Europie jest kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych ponad 80% odpadów. Spalarnie odpadów, mimo nowoczesnych technologii, emitują do powietrza rakotwórcze substancje (dioksyny i furany), metale ciężkie oraz dwutlenek węgla. Zagrożone jest zdrowie nasze i naszych dzieci.

Przypominamy deklaracje władz Miasta Wrocław z 2017 roku, która wybrzmiewała jasno: we Wrocławiu i okolicach spalarni nie będzie. Mamy nadzieję że Pan Prezydent podtrzymuje te deklaracje i nie dopuści do budowy spalarni w tak cennej przyrodniczo i urbanistycznie okolicy.

Apelujemy o niebudowanie wielopaliwowej elektrociepłowni!
Wprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji, określonej jako mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przedmiotowej lokalizacji na granicy gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała oraz jej docelowe funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości naszego życia, obniży wartość nieruchomości mieszkalnych, a także naruszy dobro wspólne jakim jest zielone i rozwijające się harmonijnie miejsce do zamieszkania. Nasze obawy dotyczą zarówno kwestii zdrowotnych, środowiskowych, bezpieczeństwa obszarów cennych przyrodniczo, problemów społecznych oraz uciążliwości komunikacyjnych.

Wierzymy także, że tak silny głos mieszkańców będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę.

Panie Prezydencie liczymy na Pana wsparcie i czynną pomoc w zablokowaniu planowanej budowy spalarni!

Z poważaniem,
Niżej podpisani Mieszkańcy Wrocławia i okolic

Załączniki:
Załącznik nr 1: Lista z podpisami mieszkańców Wrocławia i okolic

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.