Podsumowanie spotkania w Ramiszowie w dniu 15-05-2021

Poniższy tekst został przygotowany przez lokalne środowisko. Dziękujemy za możliwość udostępnienia poniższego podsumowania oraz zdjęć.

1. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem dotychczas uzyskanych informacji dotyczących:

1a. toku procedury ws. wydania decyzji środowiskowej toczących się w Urzędzie Gminy Wisznia Mała:

– nie zostało jeszcze wydane postanowienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej,

– po wydaniu decyzji środowiskowej zostaniemy powiadomieni o rozpoczęciu konsultacji wymaganych prawem,

1b. możliwego złamania prawa w związku z uchwaleniem mpzp Biskupice II,

1c. prelekcji przedstawicieli firmy Fortum na kanale YT, które w rzeczywistości były spotkaniami informacyjnymi i z konsultacjami nie miały wiele wspólnego (na pewno nie z tymi wymaganymi procedurą administracyjną),

1d. stanowiska Wójta gminy Długołęka ws. lokalizacji inwestycji 50 m obok obrębu Ramiszów, Gmina Długołęka. Wójt podtrzymuje swoją postawę zawartą w opiniach ws. planu MPZP Biskupice II tj. podtrzymuje negatywne stanowisko ws. lokalizacji tej inwestycji na działkach graniczących z obrębem Ramiszów.

2. Następnie prowadząca spotkanie Sołtys wsi Ramiszów zapoznała zgromadzonych z treścią petycji do Wójta Gminy Długołęka ws. podjęcia przez niego i podległy mu urząd działań zmierzających do zablokowania inwestycji na dz.1/17, 1/18, 1/19 obręb Biskupice, Gmina Wisznia Mała. Zgromadzeni przystąpili do podpisywania petycji – na zebraniu udało się podpisać 260 osobom.

W międzyczasie podpisywana była petycja do Prezydenta M. Wrocławia Jacka Sutryka.

3. Następnie głos przekazano:

3a. Joannie Janusz, radnej Gminy Długołęka, która w imieniu radnych poinformowała o krokach podjętych przez radnych klubu “Bliżej Ludzi” którzy wystąpili do Wójta Gminy Wisznia Mała o udostępnienie w trybie informacji publicznej informacji,

– o pełnej dokumentacji związanej z planowaną inwestycją,

– wniosku o zmianę mpzp Biskupice II,

– informacji kiedy planowane są konsultacje firmy Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o. ws. przekazania pełnych planów inwestycyjnych odnośnie tej instalacji,

3b. Radosławowi Gawlikowi, mieszkańcowi Pruszowic, wieloletniemu działaczowi proekologicznym. Pan Radosław wskazał m.in., iż inwestycja elektrociepłowni – spalarni nie ma nic wspólnego z polityką odpadową UE. Zadeklarował również przystąpienie co najmniej 1 organizacji ekologicznej do postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej,

3c. Osobom, które podjęły się już pierwszej analizy raportu oddziaływania na środowisko p. Żurkowi i p. Lajnert,

3d. Pani Ewie Rozkosz, która poinformowała o kontaktach z mediami ws. naszego sprzeciwu dotyczącego lokalizacji tej inwestycji.

4. Mocny skład przedstawicieli zawodów prawniczych podjął pierwsze analizy przyszłych działań.

5. W toku spotkania padły wnioski o:

– powołanie komisji w ramach urzędu Gminy Długołęka, która posiadając odpowiednie środki będzie mogła wynająć specjalistów, którzy udzielą nam pomocy (w tym prawnej),

– zbiórki środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi prawnej, przygotowania plakatów i banerów,

– powołania stowarzyszenia dedykowanego naszemu działaniu,

– podjęcie działań zmierzających do pokazania prawdziwego oblicza lokalizacji inwestycji przez Forum, czyli odkłamywanie dotychczas przygotowanych i opublikowanych filmów, które wskazują jak fantastyczna to lokalizacja, z dala od zabudowań mieszkalnych.

6. Ustalono, że w niedzielę w dniu 30.05.2021 odbędzie się spotkanie merytoryczne: zapraszamy prawników, specjalistów ds. ochrony środowiska, inżynierów, specjalistów ds. mediów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.