Filmy na kanale YT stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”

Na YouTube 27.10.2019 utworzono kanał stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”, który będzie uzupełniany filmami dotyczącymi nie tylko Pawłowic czy Ramiszowa, ale również opowiadającymi o innych osiedlach wrocławskich czy też okolicznych miejscowościach. Na początek oglądnąć można film ze spaceru po pobliskim Zakrzowie, który dotyczył znanego „Skarbu Zakrzowskiego”, a który prowadziła p. Anna Dudkiewicz-Krysiak.

W dniach 24-25.10.2019 we wrocławskim ratuszu odbyła się konferencja pt. „Historia wrocławskich osiedli”. Poniżej przedstawiono wybrane wykłady z drugiego dnia konferencji.

Maciej Oziembłowski przeprowadził wykład pt. „Zarys historii i współczesność wrocławskich Pawłowic”.

Wystąpienie pt. „Skarb monet rzymskich z Borka – rzeczywistość czy fikcja?” przedstawił Krzysztof Demidziuk z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Mateusz Magda wygłosił wykład pt. „Od wsi kłótników do spokojnego sąsiedztwa – wrocławskie Krzyki na przestrzeni wieków”.

Walne Zebranie stowarzyszenia w 2019 roku

Szanowni członkowie stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”,

zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się w piątek 7.06.2019 o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej numer 39 przy ulicy Przedwiośnie 47 we Wrocławiu. 

W przypadku gdyby Państwo nie mogli osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszę, aby przekazać innej osobie ze stowarzyszenia swoje pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się poniżej.

Pełnomocnictwo na Walne Zebranie 2019

Proszę też o uregulowanie składek członkowskich w wysokości 20 zł od osoby za rok, zarówno za 2018 jak i 2019 rok.  Nr konta: Nasze Pawłowice i Ramiszów, PeKaO, 31 1240 6768 1111 0010 3650 2344.

Brak obecności na zebraniu lub nieprzekazanie swojego pełnomocnictwa przy nieopłaconych składkach członkowskich może skutkować skreśleniem z listy członków stowarzyszenia. Jako Organizacja Pożytku Publicznego musimy corocznie zwołać ważne Walne Zebranie, na którym musi być kworum. Liczę w tej kwestii na Państwa zrozumienie.

Pozdrawiam i dziękuję za przybycie lub przekazanie pełnomocnictwa oraz opłacenie składek. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia:

Maciej Oziembłowski

Możliwość przekazania 1% podatku

Jak co roku mogą Państwo przekazać naszej organizacji 1% swoich podatków. Od dwóch lat, jako Organizacja Pożytku Publicznego,  co roku przekazujemy Szkole Podstawowej nr 39 we Wrocławiu Państwa wpłaty pochodzące z 1% w wysokości ok. 11.000 zł-12.000 zł rocznie. Wszystkie osoby chcące przekazać SP39 we Wrocławiu-Pawłowicach swój 1% podatków prosimy, aby w odpowiednim miejscu swojego zeznania rocznego wpisały nr KRS naszego stowarzyszenia 0000358161, a jako cel szczegółowy wskazały „SP39 we Wrocławiu”.

Jeżeli chcieliby Państwo przekazać swój 1% podatku naszej organizacji na inny cel to proszę go wpisać w rubryce „cel szczegółowy”. Jeżeli będzie wpisany sam numer KRS bez podania celu szczegółowego to zarząd stowarzyszenia podejmie decyzję na co przeznaczyć taką kwotę. W zdecydowanej większości przypadków przeznaczaliśmy te pieniądze na rzecz SP39 we Wrocławiu.

Lato na Pawłowicach

Witam,

w imieniu Rady Osiedla chciałbym zaprosić na Fundusz Czasu Wolnego!
Impreza zaczyna się 28 lipca kinem plenerowym nad jeziorem.
Więcej informacji znajduje się na plakacie.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok

14 czerwca 2018 roku miało miejsce Walne Zebranie naszego stowarzyszenia, podczas którego m.in. udzielono absolutorium zarządowi. Poniżej, jak również w zakładce „Dokumenty OPP”, znajdują się dwa sprawozdania za 2017 rok – merytoryczne oraz finansowe.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie finansowe za 2017

Podczas Walnego Zebrania zarząd w dotychczasowym składzie został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję, tj. do roku 2022.

Rozbudowa starego budynku SP39 we Wrocławiu-Pawłowicach

W dniu dzisiejszym stowarzyszenie otrzymało list od Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiedź dotyczyła pisma, które wysłaliśmy wspierając działania Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu-Pawłowicach.

W piśmie tym zakomunikowano nam, że „nie ma możliwości równoczesnej rozbudowy starego budynku szkoły przy realizacji obecnej inwestycji”.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania doprowadzą mimo wszystko do rozbudowy starego budynku szkoły. Skan otrzymanego dzisiaj pisma znajduje się pod poniższym linkiem.

NPiR_20180614_0001

Walne Zebranie Stowarzyszenia 2018

Witam,

zgodnie z informacją, przesłaną w ubiegły czwartek, w dniu 14.06 (czwartek) w Szkole Podstawowej numer 39 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”.

Gdyby którykolwiek z Członków Stowarzyszenia nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu uprzejmie proszę, aby przekazał innemu Członkowi lub Członkini Stowarzyszenia pełnomocnictwo.  Wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej w wiadomości.

Pozdrawiam i dziękuję za przybycie lub przekazanie pełnomocnictwa, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Michał Konderla

Pełnomocnictwo Zebranie Zarządu 2018